Interim-programmamanagement voor SmartwayZ.NL
Interim-programmamanagement voor SmartwayZ.NL

Interim-programmamanagement voor SmartwayZ.NL

SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-Nederland, gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid en stimuleren van innovatie. De aanpak varieert van het ontwikkelen van slimme oplossingen tot het verbreden van snelwegen en het verbeteren van vervoersknooppunten. Meer dan 150 partners werken binnen het programma samen, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincies Noord-Brabant en Limburg, meer dan 30 gemeenten in Noord-Brabant en Limburg, bedrijven en kennisinstellingen. Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven in Noord-Brabant en Limburg. Het programma heeft een looptijd tot 2026.

Karsten Schipperheijn en Paul Manders zijn interim-programmamanager van dit programma, tot de definitieve programmamanager is geworven.