Twentse reis-app GOAN! gelanceerd
Twentse reis-app GOAN! gelanceerd

Twentse reis-app GOAN! gelanceerd

Op 30 september is GOAN!, de nieuwe  reis-app voor Twente gelanceerd. Deze app is een belangrijk onderdeel binnen de pilot 'Mobility as a Service Twente';  één van de zeven landelijke MaaS-pilots die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken regio’s is gestart.

GOAN is een van de nationale pilots om Mobility as a Service (MaaS) te ontwikkelen. De nieuwe app is niet alleen toegesneden op Wmo-pashouders, maar vanaf nu ook te gebruiken door alle inwoners van Twente. Alle Twentenaren kunnen de app gebruiken om zelf hun reis te plannen. Uiteraard met de bus of de trein, maar ook met de elektrische deelscooters van GoSharing, de OV-fiets, Deelfiets Nederland en deelauto’s van Greenwheels. Later dit jaar komen er in de GOAN-app nog meer opties voor deelmobiliteit (MyWheels, Bondi-deelfiets, e-stepjes).

Paul Veelenturf is voor deze pilot door P2 ingezet als procesmanager. Naast de samenwerking tussen de 8 pilotgemeenten (verkeer&vervoer, sociaal domein), de provincie Overijssel en het Ministerie van IenW, zorgt hij ook voor de samenwerking met de MaaS-dienstverlener Qarin-Tranzer. Een complex proces gelet op de vele stakeholders, maar ook door de combinatie van enerzijds stevig contractbeheer en anderzijds cocreatief samenwerken aan innovaties. 

Met deze mijlpaal is – na lang wachten tijdens de Covid-periode – een spannende fase aangebroken. Hoe gaan de Wmo-pashouders en inwoners van Twente (forensen, zorg, onderwijs, sociaal-recreatief verkeer) reageren op de nieuwe app ? De ambities zijn hoog. Voor de doelgroep Wmo is de ambitie om medio 2022 circa 3000 actieve app-gebruikers te hebben met een verschuiving van 20% van Wmo-taxivervoer naar Openbaar Vervoer.

Twente-breed wordt gemikt op minimaal 10.000 actieve app-gebruikers die regelmatig de MaaS-app gebruiken voor hun reis en meer kiezen voor OV en deelmobiliteit in plaats van de auto.

Met deze pilot zet P2 zich in om een mobiliteitstransitie in gang te krijgen in de regio Twente. Met als speerpunten: integratie van Wmo-vervoer met flexibele delen van het openbaar vervoer en realisatie van nieuwe flexconcepten (Noaberhopper, eind 2021 operationeel). Einddoel is structureel ander reisgedrag bij Wmo-pashouders en Twentenaren die dagelijks bewust kiezen voor hun reis met de GOAN-app als betrouwbaar hulpmiddel. Meer info vind je op www.goan.nl