Slimmer organiseren van mobiliteit in Twente met 'MaaS'

Slimmer organiseren van mobiliteit in Twente met 'MaaS'

Een pilot voor vraaggestuurd aanbod van mobiliteit 

'Mobiliteit as a Service'

Oktober 2019 heeft P2 de opdracht gekregen voor de procesmatige en inhoudelijke aansturing van de pilot 'Mobility as a Service Twente'. Paul Veelenturf is als procesmanager verantwoordelijk voor van deze pilot; één van de zeven landelijke MaaS-pilots die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken regio’s is gestart.

Slimmer organiseren voor reiziger

Het doelgroepenvervoer (bijv. vervoer van ouderen) in Twente is op dit moment in werking maar kan efficiënter, innovatiever en vooral goedkoper. Tegelijkertijd staat het aanbod aan openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten onder druk: het aanbod sluit niet aan bij de behoeften van diverse doelgroepen, diensten zijn te kostbaar, systemen zijn te ingewikkeld. De Twentse gemeenten willen graag in de praktijk uittesten of al deze losse vormen van vervoer slimmer georganiseerd kunnen worden, zodat de reiziger beter bediend kan worden én het vervoer efficiënter wordt. Om die reden hebben acht gemeenten in Twente zich samen met de provincie Overijssel aangemeld voor een pilot 'Mobility as a Service' (MaaS) bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 'MaaS' houdt in dat een reiziger zijn gehele reis in één keer kan plannen, boeken, reizen en betalen.

De pilot

De pilot is in 2019 voorbereid en zit nu in de opstartfase met nog 2 potentiële uitvoeringspartijen. Eind april wordt de winnaar bekend, die de pilot tot eind 2021 gaat uitvoeren. De ambitie is om daarna de MaaS-dienst ook structureel uit te rollen en op te schalen.

De pilot MaaS-Twente heeft verschillende doelen :

  • een digitale (app) en telefonische methode waarmee de reiziger in Twente kan plannen boeken, reizen en betalen;
  • een onafhankelijke zelfstandige aanbieder die zich met de MaaS-app richt op 20.000 Wmo-cliënten en 400.000 inwoners in de acht Twentse gemeenten;
  • Een samenwerking tussen de aanbieder van de MaaS-dienst en alle andere aanbieders van mobiliteit in Twente (van NS tot deelfiets);
  • Een verdienmodel ontwikkelen zodat het project regionaal-landelijk opschaalbaar is met structurele financiering.

De uitdaging

Paul: "De combinatie van sturen op het proces en de inhoud maakt dat je met deze pilot impact kunt maken. Aan de ene kant ligt de uitdaging op het organiseren van de samenwerking met de verschillende partijen om het vraaggestuurde aanbod goed vorm te geven. En qua inhoud staat de vraag centraal hoe  je met dit aanbod bij de doelgroep komt, wanneer is je aanbod relevant, gebruiksvriendelijk en hoe zorg je ervoor dat mensen er ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken? Door mijn ervaringen met Maas-projecten op andere plekken kan ik deze pilot goed begeleiden. 'MaaS' vind ik een kansrijk initiatief om mobiliteit slimmer, schoner en socialer te maken."