Aan de slag voor een duurzaam bereikbaar Arnhem

Aan de slag voor een duurzaam bereikbaar Arnhem

Campusaanpak Arnhem | Slimme Wegen Arnhem

Hoe zorg je ervoor dat mensen op een duurzame manier van en naar werk, familie en de sportclub kunnen reizen? Het programma Slim en Schoon onderweg van de regio Arnhem-Nijmegen bevat een 17-tal uitvoeringsprojecten die hieraan bijdragen. Anne Garretsen staat aan de lat voor twee Arnhemse projecten op het gebied van slimme en schone mobiliteit: Campusaanpak Arnhem en Slimme Wegen Arnhem.

Samen werken aan bereikbaarheid

Elke dag reizen duizenden studenten en medewerkers naar hetzelfde gebied in Arnhem-Oost en Velp. Zij gaan naar de Hoge School Arnhem-Nijmegen, Hogeschool Van Hall Larenstein of één van de andere populaire locaties in dit gebied. De bereikbaarheid van deze locaties is van groot belang voor de aantrekkelijkheid ervan, maar de rek is er uit. Anne Garretsen verkent als procesmanager of er kansen liggen om samen met onder andere de onderwijsinstellingen en vervoerders te werken aan slimme en duurzame vervoersoplossingen in dit gebied.

Infrastructuur slimmer benutten

In Arnhem doen elke dag vele OV-reizigers, fietsers, automobilisten en wandelaars een beroep op de infrastructuur van de stad. Hoewel de vraag naar ruimte toeneemt, is diezelfde ruimte beperkt. Het project Slimme Wegen richt zich daarom op het verkennen van kansen om de huidige infrastructuur in de stad slimmer te benutten. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld met slimme techniek, verkeersmanagement (wie mag wanneer en waar rijden), gedragsbeïnvloeding (welke keuzes willen we dat reizigers maken) en/of herkenbaarheid van wegen en routes. Het project Slimme Wegen richt zich op de concretisering van dit soort ideeën in de stad.