Hoe werkt Verbindend Onderhandelen?

P2 ontwikkelde de aanpak Verbindend Onderhandelen, om tot een uitvoerbare overeenkomst te komen, die voor partijen meer waarde heeft dan geen overeenkomst en die een pad plaveit voor succesvolle samenwerking in de toekomst.

Doorvertaling van de Mutual Gains Approach

Verbindend Onderhandelen is de door P2 ontwikkelde doorvertaling van de Mutual Gains Approach (MGA). MGA van Harvard University en Massachusetts Institute of Technology is een manier van samenwerken waarbij je denkt in belangen in plaats van standpunten. Door de Mutual Gains Approach te combineren met sterk procesmanagement ontstaat een aanpak waarin de essenties van MGA op een procesmatige werkwijze wordt doorlopen. Hierbij wordt iedere stap getoetst aan haalbaarheid en draagvlak en worden ideeën of oplossingen verrijkt. De benadering zorgt voor een gedragen overeenkomst tussen samenwerkingspartijen.

Procesmanagement: van idee naar resultaat

Procesmanagement blijkt een goede aanpak voor het ontwikkelen van een idee als er veel partijen betrokken zijn en de besluitvorming nog onduidelijk is: het fuzzy front-end. Het is een andere denk- en werkwijze dan bijvoorbeeld projectmanagement. Sterk procesmanagement vraagt om eigen vaardigheden en instrumenten om de ontwikkeling van een idee te begeleiden tot een gedragen en haalbaar resultaat.

 

 

De essenties van Verbindend Onderhandelen

In de aanpak Verbindend Onderhandelen maken we gebruik van de essenties van MGA: het gedachtegoed om met alle stakeholders tot een uitvoerbare overeenkomst te komen die voor hen meer waarde heeft dan geen overeenstemming. En met een sterke relatie tussen partijen in de toekomst. 

  • Belangen geven meer ruimte dan standpunten
  • De taart kan groter
  • Weet wat je hebt als het niet lukt aan de onderhandelingstafel
  • Basis leggen voor duurzame samenwerkingsrelaties
  • Gezamenlijke kennisontwikkeling