Overzicht workshops op 4 september 2020

Overzicht workshops op 4 september 2020

CONFERENTIE 'DE POLARISATIE VOORBIJ VOOR DUURZAME OPLOSSINGEN'

Zowel in de ochtend als in de middag heb je de keuze uit diverse workshops. Je kunt kiezen uit twee keer een workshop 'kort en krachtig' of één keer een verdiepingsworkshop. 

Overzicht workshops in de ochtend

Klik op de titel voor meer informatie over de workshop:

 Overzicht workshops in de middag

 

 Klik op de titel voor meer informatie over de workshop:

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

SPECIAL: in gesprek met Albertine van Vliet

Moment: nog te bepalen
Albertine van Vliet vertelt hoe om te gaan met polarisatie vanuit een bestuurlijke functie. Ze heeft als bestuurder meer dan 30 jaar ervaring, o.a. als oud-burgemeester van Amersfoort en dijkgraaf waterschap Veluwe.

Macht en onmacht: Dialoog in een asymmetrisch conflict   

Door Robin Schram & Jeroen Medema (WesselinkVanZijst)
Tijd: 10.45 - 11.40 uur en 11.15 - 12.45 uur

Omwonenden staken hun overleg met Schiphol over voorwaarden voor groei: een voorbeeld van een conflict waarbij sprake is van een asymmetrische machtsrelatie. Wat betekent deze asymmetrie voor de manier waarop we met elkaar in dialoog treden? In deze workshop ervaar je hoe het is om te onderhandelen in een zetting van ongelijke machtsverhoudingen. Je vertrekt met een aantal verfrissende inzichten over de dynamiek van dialoog in een asymmetrisch conflict.

 

Kruip onder de huid van de volkswoede in Duindorp  
Door David Laws & Marc Rijnveld (Public Mediation Programme, Universiteit Amsterdam)
Tijd: 10.45 - 11.40 uur en 11.55 - 12:45 uur

Samen met de deelnemers kruipen we onder de huid van mensen, organisaties en partijen die betrokken zijn geweest en geraakt zijn door situatie rondom de vreugdevuren in Duindorp. We proberen inzicht te krijgen in de verschillende perspectieven en de onderliggende dynamiek in het vraagstuk. Wat is er precies gebeurd? Hoe kunnen we de dynamiek van de ontstane woede en passie begrijpen? Welke kritieke momenten we en welke zijn er gemist? Wat zegt dat over een mogelijk repertoire?

terug naar boven

Emoties als kans!

Door Linda Reijerkerk (directeur van het Centrum voor Conflicthantering)
Tijd: 10.45 - 11.40 uur en 11.55 - 12.45 uur

Emoties kunnen hoog oplopen in veranderingsprocessen, participatieprocessen, ruimtelijke ordeningsvraagstukken of issues in het sociale domein. Denk aan de vestiging van nieuwe AZC's, geplande hoogbouw, of ingrepen in de infrastructuur. Mensen zijn boos of diep teleurgesteld! Wat kun je dan doen als facilitator of procesbegeleider? In deze compacte workshop kijken we naar emoties als kans om bij de kern te komen van het conflict en gelegenheid tot oefenen.

 

Bestuurlijke dilemma’s in tijden van polarisatie

Door Frans Evers, beleidsbemiddelaar en docent MGA
Tijd: 10.45 - 11.40 uur en 13.45 - 14.40 uur

Frans Evers, grondlegger van het Nederlandse MGA-netwerk en schrijver van het boek ‘Het kan wel!” gaat in op actuele politieke en bestuurlijke dilemma’s in onze democratie rond gepolariseerde thema’s in onze samenleving. Er is volop ruimte om eigen vragen en voorbeelden uit de praktijk in te brengen en met elkaar te komen tot een mogelijke aanpak ‘hoe het ook zou kunnen’. 

 terug naar boven

Ego: vriend of vijand bij onderhandelingen?
Door Paul Manders & Karsten Schipperheijn (P2)
Tijd: 11:40 - 12.45 uur en 14.55 - 15.45 uur

Helaas mislukken onderhandelingen nog geregeld en verlaten partijen teleurgesteld de onderhandelingstafel. Hoe kun je dat voorkomen? Hoe voorkom je dat in een gezamenlijk proces van waardecreatie de onderhandeling alsnog klapt? Waar dien je vooral op te letten? Hoe herken je vroegtijdig de belangrijkste valkuilen? En…. hoe beïnvloedt je eigen ego eigenlijk jouw onderhandelingsresultaat? Een workshop met een persoonlijke touch! Na deze workshop is de kans groot dat je anders én effectiever je volgende onderhandeling instapt.

 

Klimaattransitie: fairness als antidote tegen polarisatie 

Door Tom den Boer ( WesselinkVanZijst) & Jan Paul van Soest (De Gemeynt)
Tijd: 10:40 - 12:45 uur

Klimaat transitie staat vol op de agenda, maar polarisatie ligt op de loer. De centrale vraag is hoe we dit complexe vraagstuk organiseren. Voor deze verdieping zetten we de focus op ‘fairness’. Wat kunnen wij als MGA-experts -met onze unieke kennis en ervaring- bijdrage aan een proces waarin de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden?

 

De toekomst van draagvlak
Door Alexandra van Selm & Hansje van der Zwaan (Sociaal Economische Raad)
Tijd: 10.45 - 12:45 uur

In deze interactieve workshop verkennen we met elkaar wat er in de toekomst nodig is aan nieuw draagvlak en hoe je dat zou kunnen organiseren. Hoe kunnen we daarbij voortbouwen op de instituties, netwerken en vaardigheden die we in Nederland zo sterk hebben ontwikkeld? Hoe kan dialoog in de samenleving zich vertalen naar nieuw draagvlak? En hoe verbind je dit vervolgens met politieke besluitvorming? 

terug naar boven

Hoe kan het wel! Grenscorridor N69
Door Martijn Koobs (Provincie Noord-Brabant)

Tijd: 13.45 - 14.40 uur en 14.55 - 15.45 uur

Een goed gesprek over hoe volwaardige burgerparticipatie vorm te geven. Vanuit de Grenscorridor N69 hebben we wel de positieve ervaringen, maar zeker niet alle antwoorden. De aanleg van een nieuwe weg is gecombineerd met een gebiedsimpuls. In deze gebiedsopgave zoeken we de balans tussen beken, bos en boeren. “Wil je in een kleine setting jouw ervaringen en vragen delen en tot nieuwe inzichten komen, dan nodig ik je uit om bij mijn workshop aan te schuiven”. 

 

De coalitiescan: ontdek de denkgroepen in uw project

Door Henri Deelstra (Antea Group)
Tijd: 13.45 - 14.40 uur en 14.55 - 15.45 uur

De Coalitiescan maakt snel, onafhankelijk en interactief inzichtelijk hoe diverse stakeholders aankijken tegen een project. Het is een interactieve applicatie-tool, gebaseerd op de wetenschappelijke q-sort methodologie, waarmee de belevingswereld van stakeholders wordt blootgelegd. Het organiseren van participatietrajecten of procesmanagement rondom deze denkgroepen leidt aantoonbaar tot meer draagvlak. In de workshop gaan we oefenen met de tool. Neem je telefoon mee! Na de workshop weten deelnemers wat de coalitiescan is, hoe deze werkt en welke resultaten de scan oplevert.

terug naar boven 

Sabotage van de minderheid? Van oppositie naar propositie.

Door Frederique van Zomeren (DoeDemocratie.nu)
Tijd: 13.45 - 14.40 uur en 14.55 - 15.45 uur

Colleges van B&W en gemeenteraden willen daadkrachtig zijn en verkiezingsbeloften nakomen. In de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig. Leiding geven in gepolariseerde context is soms een onmogelijke opdracht. Frederique van Zomeren van DoeDemocratie.nu wil in de eerste plaats normaliseren en ontschuldigen: hoe kun je ook denken dat politieke tegenstanders opeens effectief kunnen samenwerken? Dat je vanuit verschillen toch tot duurzame samenwerking kunt komen? De methodiek ze gebruikt, en zal toelichten, geeft houvast bij het begeleiden van colleges en gemeenteraden. De mediation-aanpak in een Doe-democratie, voor meer resultaat.

 

Beleidsbemiddeling: de kracht van mediation(vaardigheden) in het openbaar bestuur

Door: Frans Spekrijse (mediator, beleidsbemiddelaar en oud-burgemeester Wieringermeer en Lochem)
Tijd: 14:30-16:15 uur

In deze workshop neem ik je mee in een concrete, recente casus uit mijn praktijk. Al doende geef ik een stappenplan voor het doorbreken van bestuurlijke impasses en het bijeenbrengen van stakeholders met tegengestelde belangen. Ik reik specifieke mediationvaardigheden aan en demonstreer hoe je samen met stakeholders een ‘eerlijk’ proces-ontwerp maakt, een plenaire vergadering in goede banen leidt en welke instrumenten je kunt stellen om machtsverschillen tussen stakeholders te adresseren.

terug naar boven

Stikstof, wateroverlast of windmolens: Als feiten er wél toe doen, maar mensen ze niet willen horen

Door: Marja van Schie & Femke Vergeest (P2)
Tijd: 14:30-16:15 uur

Wat als feiten er wel toe doen maar niet worden geaccepteerd? Wat als wetenschap ‘ook maar een mening is’ en onze kennisinstituten van partijdigheid beschuldigd worden? Hoe kun je dan kennis en feiten toch inbrengen, voortgang boeken en duurzame oplossingen vinden?  Ervaar hoe een gesprek over de inhoud partijen toch weer samen aan tafel kan brengen: in een simulatie met drie partijen, waar u zelf onderdeel uit maakt van één van deze partijen. Ook een kennisinstituut is aanwezig om zo de onafhankelijke expertise-rol te vervullen. Maak het mee en trek je eigen lessen.