Samenwerking Amsterdam Aardgasvrij smaakt naar meer

Samenwerking Amsterdam Aardgasvrij smaakt naar meer

Maike van Grootel van P2 trekt de pilot om Amsterdam wijk-voor-wijk aardgasvrij te maken. In werksessies met bewoners, leveranciers onder en boven de grond kijken ze naar alle belangen en komen zo tot een gedragen planning. Deze werkwijze werpt nu haar vruchten af.

"2000 woningen van het gas af. Dan hebben we het echt over opschaling. Dat is alleen mogelijk als alle stakeholders meedoen." Maike van Grootel faciliteerde als regisseur aardgasvrij voor de gemeente Amsterdam de samenwerking in deze buurten. Grote duurzame doelstellingen realiseer je door succesvol samen te werken. Hiervoor is begrip voor ieders belangen nodig. Maike: "Ik betrek alle partijen vroeg in het proces, zodat we samen een plan maken. Hoe kan deze wijk het beste van het aardgas af? Wat is de meest logische fasering? En hoe zorgen we dat de warmtetransitie betaalbaar blijft? Samen met bewoners, nutsbedrijven, woningcorporaties en de gemeente hebben we een integraal plan gemaakt waar we de aardgasvrij opgave zo goed mogelijk afstemmen met andere opgaven zoals het renoveren van woningen en het opknappen van de openbare ruimte. Zo maken we de buurt in 1 keer klaar voor de toekomst!”

klik op het krantenartikel om deze in zijn geheel te lezen: