p2 geeft visie op Spitsmijden

p2 geeft visie op Spitsmijden

Gedragsbeïnvloeding van reizigers om spitsen te mijden is de afgelopen jaren een succesvol instrument gebleken bij de bestrijding van de files. p2 stond in 2006 aan de wieg van de eerste spitsmijdenproeven in Nederland met de pilot Den Haag -Zoetermeer. 7 jaar later zijn de spitsmijdenprojecten landelijk geëvalueerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en is de verwachting om dit instrument, vernieuwd, door te zetten.

Tijdens een jubileumcongres van het 50-jarige bestaan van Goudappel Coffeng heeft Paul Veelenturf zijn visie gegeven op de toekomst van spitsmijden. Kern van zijn betoog: spitsmijden is uiterst kosteneffectief; de scope van mijdingen van spitsen moet verbreed worden naar gedragsbeïnvloeding bij alle plaats- en tijdgebonden knelpunten op het wegennet (bijvoorbeeld topdagen bezoekers van binnensteden of popconcerten); beloningen met geld voor een spitsmijding moet je ombuigen naar persoonlijke beloningen voor goed reisgedrag. Voor de toekomst is een intensieve samenwerking tussen overheden, aanbieders van mobiliteitsdiensten en werkgevers nodig om spitsmijden nieuwe stijl betaalbaar te houden.

Dat vraagt prioriteit voor dit instrument in het programma Beter Benutten. Ook vindt Veelenturf dat er een landelijke database moet komen met reizigersgegeven, te ontsluiten via regionale loketten.

In een levendige discussie onder leiding van oud-Kamerlid Pieter Hofstra is door Eric Verhoef (VU Amsterdam) het oude idee van de VU Amsterdam op tafel gelegd om automobilisten een aanbod te doen van spitsrechten die onderling verhandelbaar zijn. Optie is om dit initiatief in een pilot uit te testen in een van de Beter Benutten Regio’s in de periode 2014-2017.