Online kick-off voor MaaS Twente

Online kick-off voor MaaS Twente

Hoe start je een pilot voor vraaggestuurd aanbod van mobiliteit in deze nieuwe tijd

Pilot MaaS Twente gestart

Je reis eenvoudig van A naar B duurzaam plannen, boeken en betalen tegen een aanvaardbaar tarief. Dat kunnen straks alle inwoners en bezoekers van Twente met één handige app. Pilotproject Mobility as a Service (MaaS) Twente gaat daarin voorzien en Qarin Tranzer heeft die app gebouwd. Onder de naam “Goan” wil het bedrijf vraag naar en aanbod van mobiliteit eenvoudig en snel bij elkaar brengen. Voor maatwerkvervoer én regulier openbaar vervoer. De MaaS-app en de plannen van Qarin Tranzer zijn 22 april 2020 gepresenteerd bij de start van MaaS Twente. Maar hoe organiseer je een kick-off bijeenkomst in deze tijd waar thuiswerken en anderhalvemeter-maatschappij de norm is?

Kick-off streamen

Vanuit P2 is Paul Veelenturf verantwoordelijk voor het procesmanagement van MaaS Twente. Juist in deze periode van onzekerheden, reisbeperkingen en digitaal vergaderen heeft Paul met zijn projectteam gekozen voor een digitale startbijeenkomst van deze pilot.

Paul : “ De eerste reactie was om de startbijeenkomst uit te stellen. Op ons advies is besloten om toch te starten. In een compacte, digitale setting hebben we in een bijeenkomst van een uur ruim 50 genodigden bijgepraat over het project en is de inhoud van het plan toegelicht. In de ruimte waren alleen wethouder Prins, Paul Pietersen van Qarin/Tranzer aanwezig en ikzelf als presentator aanwezig. En natuurlijk een camera om te hele kick-off te streamen. Via online chat en filmpjes kwamen stakeholders en potentiële gebruikers aan het woord en hebben we een online persconferentie gehouden. Een mooi voorbeeld hoe we vanuit P2 invulling geven aan het 'nieuwe normaal'." 

Reismogelijkheden aanbieden ondanks de corona-crisis

De komende periode gaat Qarin Tranzer de diverse aanbieders van mobiliteitsdiensten aansluiten op de MaaS-app en de eerste testen van de app voorbereiden. Vanwege de coronamaatregelen blijft het daar vooralsnog bij. De 20.000 Twentse Wmo-cliënten en álle ruim 400.000 reizigers in de acht Twentse gemeenten worden na de zomer wel gericht benaderd. Het tempo waarin en het moment waarop dat gebeurt is vanzelfsprekend afhankelijk van de reisadviezen de komende maanden. Vanaf de start van de app kan er meteen gereisd worden met vrijwel alle openbaarvervoeraanbieders in Nederland, België en het grensgebied met Duitsland. Ook steeds meer aanbieders van taxi’s, deelfietsen, -auto’s en -scooters sluiten zich hierop aan.

Perspectief bieden

Paul: "In de discussie zijn ook al suggesties gedaan om in te spelen op de (on)mogelijkheden van de 1,5 meter-samenleving. We gaan de komende weken kijken hoe we Twentenaren perspectief kunnen bieden om veilig en verantwoord een keuze te maken om te reizen op het moment dat dit weer kan en mag. Inzet van stilstaande Wmo-taxibussen voor andere doelgroepen is zo’n voorbeeld. In Twente “goan” ze er voor!"