Nomineer nu een professional die zich heeft ingezet voor MGA

Nomineer nu een professional die zich heeft ingezet voor MGA

Mutual Gains Approach (MGA) is dé praktijkbenadering om voorbij compromissen te komen tot een echte en uitvoerbare overeenkomst (win-win situatie), die voor alle partijen meer waarde heeft dan geen overeenkomst. MGA zet in op duurzame relaties tussen partijen; een randvoorwaarde voor succesvolle samenwerkingen in de toekomst. P2 ontwikkelde ‘Verbindend Onderhandelen’. Deze aanpak verenigt het beste van procesmanagement met de Mutual Gains Approach (MGA).

P2 is trotse partner van het MGA-netwerk. Dit netwerk zet zich in voor het uitdragen en de ontwikkeling van de Mutual Gains Approach in Nederland. Naast bijeenkomsten en trainingen, reikt het MGA-netwerk ieder jaar een award uit aan iemand zich zichtbaar voor de ontwikkeling van MGA in Nederland heeft ingespannen. Deze ‘Frans Evers Award’, die vernoemd is naar de grondlegger van MGA in Nederland, wordt jaarlijks uitgereikt tijdens een MGA-vakbijeenkomst.

Wie nomineer jij?

De jury van de Frans Evers Award voor 2020 roept eenieder op kandidaten te nomineren voor de prijs. Een kandidaat kan een persoon, instelling of bedrijf zijn. De jury zoekt kandidaten die een bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het Mutual Gains gedachtegoed in Nederland. Bijvoorbeeld door:

 • Een innovatief project;
 • Aanpak van een maatschappelijke opgave;
 • Een publicatie;
 • Hun oeuvre / carrière.

Ter illustratie: het kan gaan om een bijdrage aan, of aanpak van, een complexe maatschappelijk relevante opgave, een boek of publicatie, maar ook een voorbeeldproject of eventueel een oeuvre. De bijdrage dient actueel relevant te zijn voor Nederland.

Nominatieprocedure

De Frans Evers Award bestaat uit een wisselprijs in de vorm van een bronzen beeld en een bedrag van €10.000 (aangeboden door Antea Group, P2 en WesselinkVanZijst), te besteden aan de ontwikkeling van het vakgebied MGA. Bij de prijs behoort de verplichting om de ‘opbrengst’ van de vakontwikkeling vast te leggen en deze op een vooraf met de jury overeengekomen wijze te delen tijdens een conferentie of bijeenkomst met vakgenoten van het netwerk. De procedure is als volgt:

 1. Iedereen kan een kandidaat aandragen, onderbouwd met een eigen motivatie;
 2. Nominaties dienen vóór 15 december 2020 ontvangen te zijn op info@MGA-netwerk.nl;
 3. De jury maakt een longlist van 10 kandidaten;
 4. In de aanloop naar het MGA-event maakt de jury drie genomineerden bekend;
 5. De jury zal op het MGA-event de winnaar bekendmaken;
 6. In overleg tussen jury en winnaar worden afspraken gemaakt over verantwoording van de prijs;
 7. De winnaar neemt voor het eerstvolgende jaar deel aan de jury.