Nederlanders zijn verslaafd aan asfalt

Nederlanders zijn verslaafd aan asfalt

In de Metro betoogt p2'er Frans Jan Douglas dat de overheid moet stoppen met nieuwe grote investeringen in meer asfalt. „De overheid beloont de asfaltverslaafde forens met asfalt als een tabaksverslaafde met sigaretten. Meer asfalt leidt tot meer autogebruik. Bovendien kun je je afvragen of al die peperdure extra plakken asfalt over 10 of 20 jaar nog wel nodig zijn met de komst van slimme en misschien wel zelfrijdende voertuigen.”

Douglas vervolgt: „De forens heeft genoeg alternatieven voor de file. Via actuele reisinformatie kunnen files worden ontweken, (e-) fietsen en openbaar vervoer zijn een aantrekkelijk alternatief en steeds meer mensen zouden thuis kunnen werken.”

Lees het hele artikel.

Frans Jan werkt in opdracht van rijk, provincies en gemeenten aan maatregelen die reizigers en goederenvervoerders in staat stellen bestaande infrastructuur beter te benutten. Daarnaast ondersteunt Frans Jan wegbeheerders bij het invulling geven van hun rol in de transitie naar een nieuw mobiliteitssysteem waarbij weggebruikers en voertuigen steeds slimmer worden.