Een samenwerking in de drukke boven- en ondergrond in Den Haag

Een samenwerking in de drukke boven- en ondergrond in Den Haag

Als zelf benoemd ambassadeur van de afvalwaterketen verbaas ik mij regelmatig over de drukdoenerij in de bovengrond. Wat moet waar en wie houdt rekening met waarmee. En oh ja…. Alle plannen klaar en dan zijn we de ondergrond vergeten. Een ondergrond waarin onze vitale infrastructuur ligt. Van internet en telefoon tot elektra, gas en niet te vergeten de afwatering van ons vuile water. Voor miljoenen euro’s ligt in Nederland onder de grond. Je zou toch zeggen hier zuinig mee om te gaan?

De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland wel! In een gebied met een aangewezen woningbouwopgave liggen meerdere leidingen van het waterschap. Waaronder de leiding die het schoongemaakte water van de afvalwaterzuivering naar zee brengt. (diameter 3 meter en afvalwater van de gemeente Den Haag en 5 aangrenzende gemeenten). Die verplaats je niet zomaar even.

De gemeente Den Haag heeft de taak om de nieuwe wijk te ontsluiten met hoogwaardig openbaar vervoer (tram). En ja, de tram is gepland bovenop de grootste leiding in de ondergrond. In plaats van elkaar te bestoken met argumenten waarom het één belangrijker is dan het ander, hebben zij ervoor gekozen gezamenlijk (en met andere stakeholders zoals de openbaar vervoerder) met Verbindend Onderhandelen de belangen te verkennen en meerwaarde te creëren. De totale oplossing bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder licht ik enkele highlights toe die duidelijk maken dat we de totale oplossing over de gehele breedte hebben gepakt.

De oplossing:

  • Techniek: wat kan de leiding wel/niet aan en liggen de leidingen exact zoals op tekening aangegeven?. Geen aannames maar daadwerkelijk onderzoek
  • Materiaalkeuze: welk type grond is geschikt om een tram te dragen, maar is niet te zwaar bovenop de leiding. En tot waar en hoever moet die grond toegepast worden.
  • Herinrichten van het gebied: het verplaatsen van een rij struiken bestemd voor mussen bleek van positieve invloed te zijn voor de tram en leidingen. De keerlus van de tram anders ontwerpen bleek ook bij te dragen.
  • Afspraken over de uitvoering en fasering: Waar kun je bouwmaterialen opslaan op het bouwterrein zonder de leiding te schaden.

En de meerwaarde: oppervlaktewater dempen en daarmee verplaatsen van de paaiplaats van de beschermde glasaal waardoor deze beter en mooier ingericht kon worden.                          

Alle deeloplossingen samen leiden tot een uitvoerbare duurzame oplossing die los van elkaar nutteloos zijn. Zonder deze samenwerking had de gekozen oplossing nooit tot stand kunnen komen. En bovendien is de goede onderlinge relatie behouden en het vertrouwen onderling verder toegenomen. Dankzij de werkwijze van Verbindend Onderhandelen!

Een echte win-win situatie en dat in de cohesie tussen boven- en ondergrond waarin het zo vaak mis gaat! Meer weten? Ik neem graag contact met je op!

Marije Paardekooper

 

MARIJE PAARDEKOOPER

marije.paardekooper@p2.nl

+31 6 51 83 69 01