Duurzame ontwikkelingsdoelen alleen door samenwerking

Duurzame ontwikkelingsdoelen alleen door samenwerking

INZICHTEN UIT

SINGAPORE INTERNATIONAL WATER WEEK

 

Tijdens de Singapore International Water Week 2018 (SIWW) gaf Marije Paardekooper van P2 samen met Marcel Tirion van gemeente Den Haag een presentatie over hun ervaringen met 'Verbindend Onderhandelen binnen Netwerk Afvalwaterketen Delfland', een aanpak om partijen duurzaam te laten samenwerken aan gezamenlijke doelen*.

In een eerder artikel beschreven we de inzichten die zij deelden tijdens hun presentatie. In dit interview geeft Marije Paardekooper een inkijkje in de lessen die zij meenam uit Singapore.

De Singapore International Water Week, wie komen daar?

Van over de hele wereld waren er mensen uit de publieke en private sector in watermanagement. Ban Ki-moon, 8e secretaris van de Verenigde Naties, was een van de sprekers. Er waren veel cases over afvalwaterzuivering, wat bij ons in Nederland nog niet zo’n issue is, maar wat het mogelijk wel wordt.

Wat was jouw grootste inzicht bij deze conferentie?

Alle duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, of het nu armoede- of hongerbestrijding is, klimaatverbetering, of het streven naar gelijke rechten en goed onderwijs, zijn terug te voeren op één ding: beter watermanagement. Dat was een eyeopener. We hebben daar zo veel kennis over in huis in Nederland, daar zouden we veel meer mee kunnen doen in het buitenland.

Je was bij de conferentie om te vertellen over het belang van duurzame samenwerking en hoe je dat realiseert. Was samenwerking een thema?

Het trof me wat Ban Ki-moon zei tijdens de conferentie: alle duurzame ontwikkelingsdoelen zijn te behalen, als we samenwerken. Publieke organisaties en private organisaties moeten op zoek gaan naar de gezamenlijke doelen. Samenwerking was het centrale thema in alle presentaties. De millenniumgoals waren volgens Ki-moon te vooruitstrevend. De duurzame ontwikkelingsdoelen die daarvoor in de plaats zijn gekomen kunnen we halen, mits we samenwerken.

Wat betekenen die duurzame ontwikkelingsdoelen voor Nederland?

Ook wij in Nederland moeten aan de slag met de doelen. Op afvalwatergebied lopen we bijvoorbeeld enorm achter. Voor waterschappen, gemeenten en rijksoverheid liggen er kansen om op te pakken, ook qua kennisdeling.

Wat leerde je nog meer tijdens de conferentie?

Er wordt wereldwijd veel ingezet op afvalwaterzuivering. Hoe je met het publiek omgaat is belangrijk. Mensen hebben associaties bij het drinken van afvalwater. Het brouwen van bier van afvalwater wordt wel ingezet als tussenstap in het verbeteren van het imago van deze vorm van drinkwater. Smaakt het bier, misschien dan ook het water. De directeur van de International Water Association kwam met feiten:

  • 85% van het wereldwijde afvalwater wordt niet behandeld en wordt ongezuiverd geloosd
  • 114 miljard dollar per jaar is nodig voor safetymanagement van water
  • 18 miljard dollar per jaar is wat nu ongeveer gespendeerd wordt hieraan.

Een enorm financieel gat. Sanitatie heeft een aandeel van 60% in de financiering. De financiering zal structureel anders moeten om de duurzame ontwikkelingsdoelen te behalen.

Heb je nog saillante details?

De toespraak van Ban Ki-moon maakte indruk op me. De man die de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN mede heeft ontwikkelt. Trump kreeg een veeg uit de pan van hem. ‘Trump zal aan de verkeerde kant in de geschiedenisboeken terecht komen’, zei hij, ‘samenwerken kost veel tijd en energie en goede relaties kunnen ook makkelijk weer afgebroken worden. We zien het gebeuren met deze president’. ‘Gaat hij het zeggen of niet?’ dacht ik. Hij zei het.

Marije Paardekooper houdt zich binnen P2 onder andere bezig met de aanpak Verbindend Onderhandelen bij het Netwerk Afvalwaterketen Delfland. Heb je een vraag naar aanleiding van dit artikel? Marije staat altijd open voor een toelichting. Lees meer over de mensen van P2.

 

* Verbindend Onderhandelen is aan aanpak die de principes van Mutual Gains Approach verrijkt met sterk procesmanagement. Procesmanagement is een werkwijze waarbij ideeën in stappen worden uitgewerkt langs de assen van haalbaarheid en draagvlak tot concrete (project-)resultaten in co-creatie met alle stakeholders of specialismen