De ziel van een wijk weer tot leven brengen
De ziel van een wijk weer tot leven brengen

De ziel van een wijk weer tot leven brengen

Ik kan niets mooiers verzinnen dan met bewoners, gemeente, woningcorporatie en andere wijkpartners bouwen aan een wijk. Een wijk waarin wordt gevierd, geleefd, gewerkt, gewoond,  gespeeld. Waarin wordt getreurd, nieuw leven het licht ziet en mensen afscheid nemen van het leven. Een begrensde plek waar zovelen van ons hun bestemming vinden. En soms, na lange tijd, zie je dat de ideeën van waaruit de wijk is ontwikkeld niet meer werken. De woningen niet meer passen bij deze tijd, de buitenruimte niet meer de plek biedt voor wat we buiten willen doen. Dan groeit langzaam maar zeker het besef dat het anders moet. Maar hoe dan en waarheen? En ten koste waarvan? Ik vind het altijd een eer om hieraan aan te mogen bijdragen.

Als mij één ding duidelijk is geworden in de afgelopen 15 jaar dat ik aan woonwijken in o.a. Rotterdam, Delft en Leiden mocht meebouwen, is dat de ziel van de wijk niet verloren mag gaan. Waarom niet? Omdat daarmee de essentie die deze wijk juist die bijzondere wijk maakt verdwijnt. En dat krijg je nooit meer terug. Dus is het de uitdaging om met elkaar, parallel aan het uitdenken en uitvoeren van ontwikkelplannen en strategieën, ook stil te staan bij de kernwaarden van een wijk. En die een voorname rol laten spelen in de keuze voor de ingrepen in de wijk en/of voor de wijze of planning waarmee de wijk wordt aangepakt. En, niet te vergeten, in de wijze waarop professionals acteren in die wijk. Want het vraagt om persoonlijke verbinding.

Het vraagt hart en ziel met verstand.

Omdat er zoveel aspecten en belangen verbonden zijn aan een wijk, werken, wonen en leven, is een integraal en persoonlijk perspectief essentieel. Daarbij zoek ik continu de balans tussen de vele perspectieven, partners, korte en lange termijn, concreet en fluïde en sturen menselijk op een gezamenlijk doel. Als ervaren regisseurs van de toekomst zijn wij hier goed in bij P2. Meer weten? Ik ga graag met je in gesprek.

 

MIREILLE WIEGMAN

mireille.wiegman@p2.nl

+31 6 12 96 83 04