Overzicht webinar-reeks Masters of the MGA

Net als in 2021 kan je je ook in 2021 door het Mutual Gains Netwerk laten inspireren via een reeks webinars met inzichten van vooraanstaande deskundigen op het gebied van de toepassing van de Mutual Gains Approach inspireren. 

Hieronder tref je een overzicht van de webinar-reeks in dit jaar. 

2022

 

14 februari 2022

Erik Pool
Heeft de win/win benadering z'n langste tijd gehad?

 

Erik Pool schreef ‘Macht en Moed’ over de ontwikkeling van ambtelijk vakmanschap tegen de achtergrond van politieke besluitvorming. Hij doet een pleidooi voor ambtelijke autonomie en het weerstaan van de politieke hitte. Een van de uitdagingen is de toenemende complexiteit van de totale overheidsopgave, de vraag of er nog wel voldoende ruimte is om alle belangen te dienen, als “de taart niet meer groter gemaakt” kan worden. Moeten we accepteren dat er in bestuurlijke afwegingsprocessen winnaars en verliezers zullen zijn? Dat roept de vraag op: Heeft de win/win-benadering z’n langste tijd gehad?

 

 

21 maart 2022

Fleur Ravensbergen
Persoonlijk leiderschap in jouw werk als mediator.

 

Onderhandelen met terroristen, je moet kunnen luisteren naar en zelfs meevoelen met mensen die vreselijke dingen hebben gedaan. Het scheiden van de mensen van het probleem lijkt hier een bijna onmogelijke en persoonlijke uitdaging. Persoonlijk leiderschap is essentieel. Wat kunnen we van deze ervaringen leren voor onze eigen onderhandelingen? Hoe onderhandel je met mensen die je niet mag of zelfs haat? Hoe om te gaan met onze eigen emoties? Hoe inleven zonder naïef te zijn?

 

 9 mei

Martien Kuitenbrouwer
De kracht van reconstructies.

 

De reconstructie methodiek is bedoeld om partijen die met elkaar in conflict zijn geraakt rondom een maatschappelijke opgave een ‘doorstart’ te bieden. Het gaat het niet om waarheidsvinding noch om het vinden van consensus of oplossingen, maar om inzicht te krijgen in en begrip te krijgen voor ieders ‘frame’, die vaak onderliggend zijn aan de belangen door partijen geformuleerd worden. Hoe kijken de verschillende betrokkenen naar de gebeurtenissen uit het verleden? Welke momenten waren voor hen kritiek? Wat gebeurde er in de dynamiek die leidde tot escalatie?

 

17 juni 2022

MGA network event
Thema en sprekers worden binnenkort bekend gemaakt. 

 

 

 

19 september 2022

Peter van Rooy
Luisteren is zijn, voorbij ego's en opvattingen.

De rol van de burger in de Omgevingswet.