Waardevol samen reizen

Waardevol samen reizen

Met design thinking naar een nieuw toekomstbeeld voor mobiliteit. 

 

Nadieh Roodbeen is strategisch ontwerper nieuwe mobiliteit bij P2. Een belangrijk aandachtsgebied, want mobiliteit is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen in Nederland. We moeten immers anders gaan reizen, want de files zijn enorm en de uitstoot van CO2 moet naar beneden.

Vanuit P2 kijkt Nadieh met een andere blik naar dit thema. Voordat ze bij P2 in dienst kwam, studeerde zij Industrieel Ontwerpen, waar zij zich design thinking als manier van denken heeft eigen gemaakt. Wij spraken haar over haar onderzoek bij autoconcern Daimler en over hoe design thinking kan helpen om vraagstukken binnen organisaties op te lossen.

Design thinking helpt om vraagstukken vanuit een ander perspectief te bekijken, zodat je de vrijheid voelt om nieuwe oplossingen te verkennen.

 

Hoe kan je design thinking inzetten bij organisaties?

‘Daarvoor vertel ik graag over mijn onderzoek bij Daimler. Ik heb bij dit Duitse autoconcern met behulp van design thinking-methodieken een nieuw mobiliteitsplatform ontwikkeld voor het merk Mercedes-Benz. De onderzoeksvraag was: hoe krijg je Mercedes-Benz rijders zo ver dat ze uit zichzelf kiezen voor een ander vervoersmiddel? Dat is een flinke uitdaging die heeft te maken met veel factoren zoals gedrag, cultuur, emoties en timing. Bij een dergelijk probleem is een design thinking-aanpak op zijn plek, omdat het inzicht verleent in de motivaties en weerstand van de gebruiker, en op basis daarvan een nieuwe benadering geeft van het probleem.'

‘De auto loopt als concept in zijn huidige vorm tegen grenzen aan, kijk maar naar de files, de CO2-uitstoot en de steden die vollopen. Ik zag tijdens dit onderzoek dat er nog heel veel andere manieren van gebruik mogelijk zijn, die van de auto wél een logisch en efficiënt concept maken. Eén van die manieren heb ik uitgewerkt in een ontwerp: een platform dat samen reizen aantrekkelijk en waardevol maakt. In mijn whitepaper laat ik zien hoe ik dit heb aangepakt en hoe deze werkwijze toepasbaar is in andere projecten.'

Waarom is deze aanpak zo waardevol voor het domein mobiliteit?

‘Om Nederland mobiel te houden in de toekomst, zijn we continu bestaande vervoersconcepten zoals de auto, het openbaar vervoer en MaaS (Mobiliteit as a Service), aan het optimaliseren. Maar wat gebeurt er als je van nul af aan een oplossing ontwikkelt, waarbij je de gebruiker met zijn behoeften en waarden centraal stelt? Dan krijg je totaal nieuwe en andere concepten die ander gebruik bewerkstelligen en echt het verschil kunnen maken.

Design thinking helpt om dit vraagstuk vanuit een ander perspectief te bekijken, zodat je de vrijheid voelt om nieuwe oplossingen te verkennen, los van bestaande belemmeringen. Dat geeft veel ruimte in je hoofd. Om te vernieuwen heb je die mentale ruimte nodig.’

Met design thinking kan je vanuit een nieuw perspectief een oplossing ontwikkelen voor het mobiliteitsvraagstuk. 

Hoe weet je waar de eindgebruiker behoefte aan heeft?
‘Het liefst ga je natuurlijk naar buiten om met mensen te praten over wat zij voelen, geloven en waar zij behoefte aan hebben. Goed luisteren en doorvragen zijn daarbij belangrijk. In de praktijk heb je die tijd echter niet altijd. Bij een recent project hebben we dertig mensen uit de organisatie laten nadenken over wie de gebruikers zijn. Daarna onderzoek je welke gebruiker het meest voorkomt. Vervolgens maak je één of meerdere persona’s: dat is een profiel van een eindgebruiker met daarin kenmerken als leeftijd, inkomen, opleidingsniveau, kennisniveau en interesses. Op die manier komen de gebruikers tot leven en kan je heel scherp nadenken over welke behoeften en drijfveren ze hebben, welke waarden zij belangrijk vinden en welk gedrag ze vertonen. In een volgende fase ga je dat ook daadwerkelijk samen met hen testen.’

Het is belangrijk om je interne stakeholders al vooraf bij de ontwikkeling van een nieuw product of dienst te betrekken.

Je bent bezig met het ontwikkelen van een toekomstscenario

‘De toekomst is inderdaad een belangrijk onderdeel van design thinking. Als je een product voor vandaag ontwerpt, is het namelijk al verouderd op het moment dat je het op de markt brengt. Om een toekomst voor te kunnen stellen, breng je verschillende ontwikkelingen bij elkaar en stel je met elkaar vast: zo gaat de toekomst eruit zien. Dat maakt het meteen lastig, want er is vaak angst om voor een bepaalde doelgroep of een bepaald verwacht toekomstscenario te kiezen omdat je niet honderd procent zeker weet of deze ook waarheid wordt.’

Hoe neem je mensen dan mee in deze aanpak?

‘Het is heel belangrijk om bij de ontwikkeling van een nieuw concept je interne stakeholders te betrekken en niet ineens met een panklare oplossing op de proppen te komen. Neem ze vanaf het begin mee in hoe waardevol het is om open minded te zijn omdat je daarmee tot heel verrassende oplossingen gaat komen.  Maak ze mede-eigenaar, omdat anders de kans groot is dat het hele idee sneuvelt. Bij design thinking ontwerp je via co-creatie. Zowel intern als door de klant of eindgebruiker mee te nemen in het ontwikkeltraject. Je ontwerpt dus geen concepten die niemand wil. Het is een creatieve methode die organisaties verrijkt en toekomstbestendig maakt.’

Wat doet P2?

P2 wil organisaties, meestal overheden, met complexe mobiliteitsopgaven helpen vanuit de visie: sámen visie maken, doen, leren en vervolgens beter doen. We zorgen dat mensen en organisaties verder komen. We pakken opgaven niet solistisch aan maar omarmen juist de complexiteit ervan. Design thinking is een heel goede methodiek om met elkaar een totaal nieuw toekomstbeeld, bijvoorbeeld over mobiliteit, te ontwikkelen. Vanuit P2 begeleiden we deze processen en projecten.

Wil je meer weten over het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk door middel van design thinking-methodieken? Download hier de whitepaper.

Wil je meer weten over wat design thinking voor jouw organisatie kan betekenen? Spreek dan af met Nadieh Roodbeen.

Terug naar de nieuwsbrief.