Veranderen met impact?

Veranderen met impact?

Hoe je zelfkennis inzet om jouw effectiviteit en succes als veranderaar te vergroten.

Als manager die verandertrajecten begeleidt, sta je niet naast deze verandering, maar speel je er zelf een grote rol in. Jouw persoonlijke kwaliteiten, vaardigheden en aanpak zijn essentieel. Door je hiervan bewust te zijn, word je effectiever in je werk en vergroot je de kans op succes.

Annemie van Loon is projectmanager HR & de Omgevingswet. Ze begeleidt al ruim tien jaar verander- en ontwikkeltrajecten en is co-auteur van ‘Veranderen voor de Omgevingswet’. Dit boek biedt een praktische Routekaart; een procesbeschrijving voor verandertrajecten en de daarbij behorende activiteiten. Hiermee kan je als ervaren of beginnend veranderaar meteen aan de slag. Maar veranderen gaat ook over jezelf, de veranderaar. En dat vraagt dus ook om alertheid op jezelf: wat breng je mee en waar moet je op letten? In dit artikel deelt Annemie vijf tips uit haar boek voor lijnmanagers in overheidsorganisaties. 

1. Ken jezelf (en je triggers)

Tijdens veranderwerkzaamheden kom je met veel mensen in aanraking. Die hebben allemaal een bepaald effect op jou. Probeer te ontdekken waar jouw triggers zitten. Dit helpt je om grip op je reacties te houden en daarmee ook regie in de omgang met anderen. Op die manier kun je in verschillende situaties zo veel mogelijk sturen in de richting waar jij naartoe wilt. Laat je eigen emoties het proces en de resultaten die je wilt bereiken niet in de weg staan. 

2. Betrek niet alles op jezelf

Je werkt aan een proces om verandering in houding en gedrag te implementeren. En juist datgene wat jij van mensen vraagt, kan weerstand oproepen. Dat heeft onherroepelijk effect op jou. Onthoud: deze weerstand gaat niet over jou, maar over de boodschap die je brengt. Bedenk je dat alle uitingen, positief en negatief, informatie opleveren die je als input kunt gebruiken voor jouw veranderproces.

3. Kom dichtbij

Als veranderaar kom je vaak dicht bij de persoonlijkheid van anderen. Een bijzondere positie, waarin je goed moet kunnen observeren en die daarnaast om empathie en integriteit vraagt. Empathie en emotionele intelligentie heb je nodig om in te kunnen schatten wat er gebeurt en hoe je interventies kunt laten werken voor jouw veranderproces. Kijk waar je moet interveniëren en aandacht geven op verschillende niveaus om te zorgen dat je vooruitgang blijft boeken in je proces en resultaten.

4. Wees benaderbaar en geef het goede voorbeeld

Wanneer je van je medewerkers verwacht dat ze actief meewerken aan een verandertraject, is het belangrijk dat je zelf ook een energieke houding hebt. Die straalt namelijk af op anderen. Zorg dat je bereikbaar bent, neem mensen serieus en toon waardering. Doe eens mee aan een workshop of training en durf je kwetsbaar op te stellen. Laat zien dat je ook bereid bent om ergens moeite voor te doen, zoals je dat ook van anderen verlangt in een veranderproces. Je ervaart dan gelijk wat de verandering van anderen vraagt.

5. Vraag hulp

Als veranderaar moet je veel kunnen. En tijdens een veranderproces kan er veel gebeuren: met jou, de organisatie, medewerkers en het proces zelf. Maak daarom gebruik van een netwerk, in de vorm van een werk- of klankbordgroep. Zij kunnen je helpen om gefocust te blijven of ondersteuning bieden, daar waar jij dat nodig hebt. Als je bijvoorbeeld worstelt met een presentatie voor de directie, laat dan eens een collega meekijken die zoiets al vaker heeft gedaan. Kijk tot slot ook eens bij collega-veranderaars van andere overheden. Het delen van kennis, ervaringen en best practices helpen je verder op weg.

Over het boek ‘Veranderen voor de Omgevingswet’

In het boek identificeren de auteurs Annemie van Loon en Sanne van Deursen vijf aandachtsgebieden:

  1. richting bepalen
  2. concrete plannen maken
  3. anders denken, anders doen
  4. ontwikkelen
  5. laten landen en vastleggen

 

Elk aandachtsgebied heeft zijn eigen set aan activiteiten. Gezamenlijk vormen deze de Routekaart. De Routekaart is uitdrukkelijk geen blauwdruk. Het is een hulpmiddel om overzicht te geven waar je als organisatie staat, wat je te doen hebt en waar de prioriteiten liggen. Naast de Routekaart worden ook werkvormen besproken om zelf aan de slag te gaan. Deze zijn uitgeschreven in concrete stappenplannen en beproefd in de praktijk.

 

Je kunt het boek hier bestellen. Je kunt ook deelnemen aan een gratis webinar over dit onderwerp. Inschrijven kan hier.

 

Terug naar de nieuwsbrief.