Spitsmijden Arnhem-Nijmegen werkt !

Spitsmijden Arnhem-Nijmegen werkt !

De aanpak om de verkeersdruk in de spits te verminderen begint te werken in Arnhem-Nijmegen. SLIM uit de Spits is met 1 miljoen spitsmijdingen per jaar het best scorende project in het programma Beter Benutten. Dit positieve nieuws werd bekend tijdens het tweede Beter Benutten congres in Zwolle op 6 maart jl.  

p2managers begeleidt vanaf begin 2013 de uitvoering van dit succesvolle spitsmijdenproject in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Naast het beheer van het contract met serviceprovider ARS T&TT voert p2 de regie over de innovatieve ontwikkelingen in het project SLIM uit de spits. Daarvoor is een transitieproces in gang gezet gericht op structurele gedragsverandering bij de 16.500 deelnemers in de regio Arnhem-Nijmegen.

Tijdens het congres ging Paul Veelenturf vanuit de ervaringen van p2 in de Stadsregio met een groep spitsmijdenexperts in discussie over de toekomst van spitsmijden . Kern van zijn betoog : ga door met spitsmijdenprojecten met name om de gerealiseerde gedragsverandering te bestendigen. Basisingrediënten voor de toekomst van spitsmijden zijn:

  • grootschalige communicatiecampagnes om deelnemers vast te houden en nieuwe deelnemers te werven
  • vasthouden van reizigers-communities
  •  spitsmijden verbreden naar andere tijdstippen en focus op knooppunten rondom steden
  • kosten primair laten betalen door werkgevers/publiekstrekkers, overheden moeten wel de randvoorwaarden faciliteren en de monitoring financieren van spitsmijd-projecten
  • deelnemers blijven belonen, met €-beloningen bij de start maar doorontwikkeling naar persoonlijke beloningen bij goed gedrag in de vorm van betrouwbare reisinformatie

In 2014 begeleidt p2 de kwaliteitsimpuls die aan het project SLIM uit de Spits 2.0 in Arnhem-Nijmegen wordt gegeven om de gedragsverandering structureel te maken en uit te bouwen naar ca. 20.000 deelnemers. Ook met werkgevers en organisatoren van evemenenten/publiekstrekkers worden in 2014 nieuwe acties in gang gezet.

Zie ook bijgevoegde presentatie over de toekomst van spitsmijden.