P2 Strategie gaat zelfstandig verder onder naam VanWaarde

P2 Strategie gaat zelfstandig verder onder naam VanWaarde

P2 Strategie is vijf jaar geleden gestart door twee P2’ers om dienstverlening op te bouwen gericht op strategische duurzame vraagstukken. Zo kan P2 haar klanten nog beter van dienst zijn. Ook richtte P2 Strategie de Initiatievenfabriek op voor ontwikkeling van nieuwe duurzame initiatieven.

Voor verdere groei en ontwikkeling is het nu tijd om zelfstandig verder te gaan en als zodanig herkenbaar te zijn in de markt. Daarom gaat P2 Strategie vanaf 14 mei 2019 verder onder de naam VanWaarde.

P2 Strategie is begonnen als startup onder het dak van P2 en is inmiddels uitgegroeid tot een strategisch specialist en investeerder in met name de food- en watersector. Karsten Schipperheijn (managing partner P2): “De afgelopen jaren hebben we samen geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe duurzame business modellen en startup duurzaamheidsinitiatieven. Ik vind het mooi dat wij als P2 een huis kunnen zijn waar initiatieven en ondernemerschap tot bloei kunnen komen. Wij zijn er trots op dat P2 Strategie nu op eigen benen gaat staan”.

Voor verdere groei en ontwikkeling van P2 Strategie is gekozen om eigen identiteit te ontwikkelen en daarmee een eigen positionering in de markt te creëren, om zo nog meer van waarde te kunnen zijn. Voor zowel nieuwe klanten, mede-initiatiefnemers, partners als P2 in de markt en medewerkers. De nieuwe naam waarmee de organisatie verder gaat, is VanWaarde.  

VanWaarde heeft de ambitie duurzame toekomst mee te maken. Door gevraagd en ongevraagd in te zetten op strategische verandering binnen en met organisaties. Èn zelf vooruit te stappen als ondernemer. De focus ligt op visie en -strategieontwikkeling voor het verduurzamen van, met name, organisaties in de food- en watersector. Ook blijft VanWaarde zelf investeren, als ondernemer, in een aantal initiatieven op dit vlak, zoals Tutti Foodi en Aquafarm. VanWaarde zet koers met inspirerende toekomstperspectieven, duurzaamheidstrategieën, innovatieagenda’s en new business development. Altijd samen met medewerkers binnen en relevante partners buiten. 

P2, al 25 jaar opererend in complexe, organisatie- en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van strategie, realisatie en ontwikkeling, en VanWaarde blijven strategische partners. “Door samen te werken kunnen we deze integrale dienstverlening aan de klant blijven aanbieden. Ons gezamenlijk DNA is gericht op een resultaat- en mensgerichte aanpak, de wil om verschil te maken en het lef om met onze klanten nieuwe paden te bewandelen. Daaraan blijven beide organisaties trouw. Ook blijven we samen optrekken in onze opleidingsprogramma’s en inspiratiebijeenkomsten voor onze collega’s om de verbinding onderling optimaal te borgen. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst échte duurzame impact maken”, aldus Robertjan Zonneveld (partner VanWaarde).