p2 begeleidt innovatief Spitsmijden in Arnhem-Nijmegen

p2 begeleidt innovatief Spitsmijden in Arnhem-Nijmegen

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen werkt met haar programma SLIM aan een betere bereikbaarheid van haar regio. Een van de speerpunt-projekten van Slim uit de Spits is Spitsmijden met forensen. Afgelopen jaren is met succes een project gestart met ruim 15.000 deelnemers om – tegen beloning – de drukke spitsen te mijden en daarmee de regioring minder te belasten met verkeer in de ochtend- en avondspits. Dit heeft geleid tot ca.  4000-5000 structurele spitsmijdingen per dag.

Slim uit de spits

In het kader van het programma Beter Benutten 2012-2014 gaat de Stadsregio het project SLIM Prijzen doorontwikkelen tot SLIM uit de Spits 2.0. De serviceprovider voor dit vervolgproject is ARS T&T T. De stadsregio heeft p2 gevraagd om de afronding van het uitvoeringscontract en de contractbegeleiding te verzorgen voor de periode 2013-2014. Een aantal uitdagende opgaven dienen bereikt te worden : groei aantal deelnemers naar 30.000 deelnemers medio 2014; aantal spitsmijdingen op de ring uitbreiden tot ruim 5500 per dag; het beloningsysteem met beloning in euro’s ombuigen naar een beloningsysteem met punten en een webshop waar de punten kunnen worden verzilverd; registratie van reisgedrag met smartphones in plaats van cameraregistratie; 1 op 1 informatie aan de deelnemende spitsmijders met dagelijkse “challenges”. Ook wil de stadsregio  slimme deals sluiten met werkgevers en aanbieders om cofinanciering van de kosten door private partijen te laten realiseren.

Spitsmijdenproject

Kortom: een forse managementopgave voor een van de meest innovatieve spitsmijdenprojecten in Nederland. p2 pakt deze opgave enthousiast op als een van de volgende spitsmijdenprojecten in een reeks eerdere projecten vanaf 2005. Voor meer informatie neem contact op met Paul Veelenturf of Onno Prevo.