Grondlegger Mutual Gains Approach in Nederland ontvangt award

Grondlegger Mutual Gains Approach in Nederland ontvangt award

Op 12 juni 2019 kwamen bijna 100 professionals en ambassadeurs van 'Mutual Gains Approach' vanuit de hele wereld naar De Witte Vosch in Utrecht om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Tijdens dit event was er een speciaal moment voor de man die 'Mutual Gains Approach' in de afgelopen decennia een prominente plek heeft weten te geven in Nederland, waardoor ogenschijnlijk onmogelijke opgaven wél gerealiseerd kunnen worden:

Frans Evers.

 

Frans Evers ontving de eerste 'Award for Mutual Gains Approach' uit handen van de leden van het MGA-Netwerk. Ook draagt de 'Award for Mutual Gains Approach' zijn naam: de 'Frans Evers Award voor MGA'. De prijs is een eerbetoon aan Frans zijn werk: de behaalde resultaten in complexe opgaven, het werk dat hij verricht heeft om het gedachtegoed van MGA te verspreiden, oprichten van het MGA-netwerk in Nederland, en zijn inspiratie voor professionals. 

Vanaf 2020 is de award ook een stimulans voor anderen die zich zichtbaar voor de ontwikkeling van MGA in Nederland inspannen. Aan de prijs is een geldbedrag gekoppeld van € 10.000,-! De winnaar laat aan het einde van het jaar zien hoe hij dat bedrag heeft ingezet en wat dat heeft opgeleverd. Voor de toekenning van de prijs wordt een vakjury in het leven geroepen.

De award kwam voor Frans als een totale verrassing. “Mutual Gains zit bij mij ingebakken, ik kan gewoon niet anders. Mijn ambitie nu is het gedachtegoed overdragen aan de volgende generatie. Zodat die generatie weet dat het beter kan en begrijpt dat je daar skills voor moet ontwikkelen. Omdat we écht het verschil kunnen maken. Deze Award draagt daar aan bij. Ik ben trots op jullie allemaal”.

FotoGrietje 110 edited2

Het beeldje dat Frans Evers in ontvangst mocht nemen,is een kunstwerk van Ella van de Ven. Het verbeeldt dat je oplossingen naar een hoger niveau kunt brengen, als je als facilitator belangen weet te verbinden. Dat is waar het MGA-netwerk en alle andere MGA-professionals voor aan de lat staan!

De  jury van de 'Frans Evers Award for MGA' die vanaf 2020 de prijs gaat toekennen, bestaat uit:

  • Frans Evers, voorzitter van de jury
  • Erik Pool, directeur Participatie bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • David Laws, Public Mediation Programme, Universiteit van Amsterdam
  • Alexandra van Selm, programmadirecteur Internationaal MVO Sociaal Economische Raad
  • De laatste ontvanger van de prijs tot aan de volgende uitreiking

De prijs wordt ieder jaar mogelijk gemaakt door WesselinkVanZijst, Antea Group en P2.