P2 pleit voor meer aandacht beïnvloeding reisgedrag in Nationale Maas-Pilot

P2 pleit voor meer aandacht beïnvloeding reisgedrag in Nationale Maas-Pilot

In de nationale pilots Mobility as a Service (MaaS) moet er veel meer aandacht komen voor structurele gedragsverandering dan de techniek van MaaS-apps. De introductie van MaaS moet het moment van minder reisbeperkingen door Covid benutten om in te spelen op nieuw werk- en reisgedrag van forensen. Die stellingen bracht Paul Veelenturf in tijdens het nationale MaaS-congres op 16 maart jl. In een forumdebat gingen MaaS-dienstverleners en projectleiders van de nationale MaaS pilots met elkaar in discussie over de kansen en toekomst van MaaS. Conclusie was dat in 2021 MaaS door overheden en marktpartijen grootschalig geïntroduceerd moet worden.

Paul Veelenturf verzorgt vanuit P2 als procesmanager de begeleiding van de nationale MaaS-pilot in de regio Twente. Focus ligt in deze pilot op structurele gedragsverandering bij 400.000 reguliere reizigers in Twente en 12.500 Wmo-reizigers. De pilot wil met name ervaringen opdoen met de integratie van Openbaar Vervoer en Wmo-vervoer.

Voor de Wmo-reizigers start in Twente begin april een kleinschalige test met 50 deelnemers. Die kunnen met de GOAN!-app kiezen uit vervoer met een Wmo-taxivervoerder, met het reguliere OV (trein, bus, buurtbus) of de vrijwilligersservice Automaatje van de ANWB. De ambitie is om medio 2022 circa 3.000 actieve Wmo-pashouders te hebben, die zorgeloos reizen met MaaS.

In mei/juni 2021 wordt in Twente ook gestart met een grootschalige campagne voor de introductie van MaaS onder 400.000 Twentenaren. Zij krijgen een breed pallet aan mobiliteitsdiensten aangeboden via de app: alle vormen van OV, inclusief buurtbus, diverse vormen van deelmobiliteit (auto, scooter, e-bike/fiets) en een commerciële deeltaxi in de vorm van een taxihopper. De ambitie is hier om minimaal 20.000 actieve MaaS-gebruikers te krijgen.

P2 zorgt in haar rol als procesmanager dat er constructief wordt samengewerkt tussen overheden (8 gemeenten, provincie, ministerie IenW). Maar ook dat op basis van gelijkwaardigheid het pilot-contract tussen de betrokken overheden en Qarin-Tranzer, de MaaS-dienstverlener, wordt uitgevoerd. Daarnaast neemt Paul Veelenturf initiatieven om met de aanbieders van OV en deelmobiliteit te komen tot een ruim aanbod aan aantrekkelijke mobiliteitsdiensten. Ook de opschaling van Twente naar andere delen van Nederland krijgt al tijdens de pilot aandacht.

Meer weten over de procesaanpak MaaS en MaaS-Twente in bijzonder? Paul praat je graag bij.