Werkdrukaanpak bij Gemeente Maastricht

Werkdrukaanpak bij Gemeente Maastricht

Organisatieverandering op basis van het concept Dynamisch capaciteitsmanagement of ook wel genoemd het sjoelbaksyndroom door Maarten de Winter.

De gemeente Maastricht heeft opdracht gegeven voor de aanpak van werkdruk binnen de sector Beleid & Ontwikkeling. De veranderaanpak uit het boek, het joelbaksyndroom staat daarin centraal. A+O fonds gemeenten verstrekt subsidie en zal de resultaten te zijner tijd in het publieke domein publiceren. Daarmee wordt een volgende stap in de ontsluiting van toepasbare kennis van deze veranderaanpak gezet.