‘Verbindend Onderhandelen’ helpt meters maken tijdens Dijkwerkersdag 2019

‘Verbindend Onderhandelen’ helpt meters maken tijdens Dijkwerkersdag 2019

“Zelfs voor doorgewinterde onderhandelaars is het een eyeopener om te zien hoe sterk mensen denken in patronen”. Vanuit die invalshoek gaan Ester de Bever, Marije Paardekooper en Joosje Bachman aan de slag met deelnemers van de Dijkwerkersdag 2019 op donderdag 11 april. 

Zij verzorgen een workshop over Verbindend Onderhandelen om projectmanagers, en omgevingsmanagers, die vanuit overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) te helpen om hun opgaves te realiseren. ‘Verbindend Onderhandelen’ helpt je om vanuit belangen van de betrokken partijen aan een oplossing te werken die voor iedereen meer waarde heeft. En er voor zorgt dat je project soepeler en sneller kan verlopen.

Belangen in plaats van standpunten

Genoegen nemen met een compromis en denken in standpunten zijn zulke patronen van waaruit mensen denken en handelen en die moeilijk zijn om overboord te zetten. Ester: “Voor ons is een onderhandeling pas geslaagd als die verandering zich echt voltrekt en er een nieuwe mind-set ontstaat. Met een sterker project, een beter resultaat, meer draagvlak en het behoud van een duurzame relatie. Dat kan door partijen met Verbindend Onderhandelen duurzaam te verbinden op basis van wederzijdse winst.”

Tijdens de workshop ervaren deelnemers zelf hoe ze hun eigen belangen en die van anderen herkennen, ze kunnen onderscheiden van de standpunten en zelf ervaren dat het denken in belangen – ook die van anderen! – ruimte geeft. Juist door het erkennen van de verschillende belangen, ontstaat er een speelveld voor de beste oplossing. De maatschappij vraagt om nieuwe manieren van (samen)werken omdat opgaven steeds complexer worden en er meer creativiteit nodig is voor een goede, uitvoerbare oplossing. De opgaven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn zulke complexe opgaven.

Over de Dijkwerkersdag 2019

De komende jaren gaan steeds meer dijkversterkingen van het HWBP in uitvoering. Het tempo moet fors omhoog: we gaan meters maken! Innovatie en samenwerking zijn cruciaal om de enorme opgave met elkaar te realiseren. Het thema ‘Meters maken!’ staat centraal tijdens de Dijkwerkersdag op donderdag 11 april 2019 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Samen met waterprofessionals vanuit Rijkswaterstaat, de waterschappen, kenniswereld en het bedrijfsleven wordt op zoek gegaan naar nieuwe inzichten, inspiratie, verbindingen en innovaties. Een afwisselend en inspirerend programma, georganiseerd door Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). Het HWBP is een alliantie van de waterschappen en Rijkswaterstaat. Zij werken samen aan versterking van de dijken, waar mogelijk in combinatie met het realiseren van aanvullende maatschappelijke doelen, zoals ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid, voor een waterveilig Nederland in 2050. Klik hier meer info over HBWP.