Spoortunnel Didam officieel geopend

Spoortunnel Didam officieel geopend

De nieuwe Ongelijkvloerse Spoor Kruising Didam (OSKD) is op 22 januari jl. officieel geopend. Na jaren voorbereiding is in 2014 door constructieve samenwerking tussen Prorail en Gemeente Montferland de nieuwe spoortunnel gerealiseerd. Uniek aan deze tunnel is dat in korte tijd het spoor 2,5 meter is opgehoogd en in 12 dagen een tunnelbak is ingeschoven. Daarmee bleeft de hinder voor de treinreizigers tot een minimum beperkt.

De nieuwe Ongelijkvloerse Spoor Kruising Didam (OSKD) is op 22 januari j.l. officieel geopend. Na jaren voorbereiding is in 2014 door constructieve samenwerking tussen Prorail en Gemeente Montferland de nieuwe spoortunnel gerealiseerd. Uniek aan deze tunnel is dat in korte tijd het spoor 2,5 meter is opgehoogd en in 12 dagen een tunnelbak is ingeschoven. Daarmee bleef de hinder voor de treinreizigers tot een minimum beperkt.

Bij de feestelijke opening werd het goede eindresultaat nogmaals benadrukt door wethouder T.Loeff, gedeputeerde C.Bieze en ProRail-directeur J.Mulder. Positieve resultaten zijn met name: een zeer veilige spoorwegovergang, optimale ontsluiting voor wegverkeer zowel doorgaand als bestemmingsverkeer, het kunstwerk is duurzaam gebouwd en houdt rekening met toekomstig dubbelspoor, de wegoplossing speelt in op toename wegverkeer na aanleg  van de nieuwe A15, omwonenden zijn goed betrokken bij de ruimtelijke inrichting. 

Belangrijke stappen in het besluitvormingsproces waren het in korte tijd opstellen van de planstudie en het vertalen van het plan in operationele uitvoeringsafspraken. Voor die stappen heeft de Gemeente Montferland in 2012-2013 p2 (Paul Veelenturf) samen met Movares ingeschakeld om als onafhankelijke procesbegeleiders deze stappen te realiseren. Dit alles op een dossier dat al 15 jaar liep en vast zat.

p2 en Movares hebben binnen 1 jaar een integraal plan uitgewerkt met draagvlak voor het voorkeursscenario. Daarnaast was het maken van een realistische en sluitende begroting een belangrijke randvoorwaarde. Snelle bestuurlijke besluitvorming was een belangrijke toegevoegde waarde die in de bijdragen van p2 | Movares wordt benoemd. Daarnaast was cruciaal dat p2 ook de samenwerking tussen Gemeente-Prorail  heeft verankerd aan het begin van de uitvoering en de financiele bijdragen heeft vastgelegd. Daarmee was een fundament gelegd om tot snelle tunnelbouw te komen. Mede door een adequate inzet van aannemer ReefInfra is de uitvoering ruim binnen de begroting gebleven.