Samen werken aan een waterveilig Nederland

Samen werken aan een waterveilig Nederland

Complexe opgaven realiseren voor droge voeten en schoon water

Samen met onze partners Palladio Groep en Nebest zijn we geselecteerd om de komende jaren het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap  van Rijnland te adviseren en ondersteunen in het realiseren van hun complexe opgaven. Als niche-speler zal P2 vooral haar ervaren omgevingsmanagers inzetten en indien nodig projectmanagers aanleveren.

Het werkterrein van een waterschap is een dynamisch speelveld met veel verschillende stakeholders.  En de komende jaren liggen er grote uitdagingen om op te pakken zodat Nederland droge voeten en schoon water houdt. Dat vraagt een enorm vermogen van alle partijen in het veld om samen te werken. P2 is aangetrokken om met onze mensgerichte aanpak en creativiteit het verschil te maken. Door aandacht te hebben voor alle partijen, voor de verschillende belangen, en het gesprek hierover met elkaar aan te gaan, ontstaat er ruimte en vertrouwen om samen oplossingen te bedenken.