Realiseren van een gedragen ontwikkelagenda Mobiliteit Zeeland

Realiseren van een gedragen ontwikkelagenda Mobiliteit Zeeland

Innovatief samen werken met 60 partners

P2 kreeg van de provincie Zeeland de vraag om hen te helpen met het opstellen van een ontwikkelagenda mobiliteit. Een agenda die gezamenlijk is opgesteld met alle partners in de provincie. Samen met al deze partners hebben Nadieh Roodbeen en Marcel Vos, een traject doorlopen om te komen tot innovatieve oplossingen. Daarnaast hebben we gelijk een aantal experimenten en onderzoeken in gang gezet.

Zeeland, een unieke provincie

Zeeland is door haar ligging een unieke provincie. Jaarlijks stroomt de Zeeuwse kust vol en genieten binnen- en buitenlandse toeristen van de stranden. Tegelijkertijd brengt de ligging ook unieke opgaven met zich mee. Jongeren trekken naar de grote steden en voorzieningen concentreren zich. Door de grote afstanden loopt de reistijd tussen een school en huis met het openbaar vervoer soms op tot bijna twee uur. Hoewel elk eiland een eigen dynamiek en historie heeft, staan ze voor dezelfde grote opgave: hoe houden we onze dorpen, onze provincie, leefbaar? Een puzzel, die vraagt om een vernieuwende aanpak en innovatieve oplossingen.

Samen ontwikkelen van slimme mobiliteit in de toekomst

In mei 2019 is gestart met het traject, om uiteindelijk te komen tot een vernieuwende aanpak en tastbare,  innovatieve oplossingen. Dit kan alleen goed gebeuren als alle partners in de provincie dit samen oppakken. Ondernemers, scholen, zorginstellingen, gemeenten en provincie. De afgelopen maanden hebben zich meer dan 60 partners uit alle delen van Zeeland aangesloten bij deze ontwikkelagenda. Zij bepalen samen hoe Zeeuwse mobiliteit er in de toekomst uit zou moeten zien. Een efficiënt en duurzaam systeem, dat waardevol is voor de reiziger.

De laatste maanden is gebleken dat vrijwel alle stakeholders overtuigd zijn van het feit dat het Zeeuwse mobiliteitssyteem op de schop moet, dat het op de huidige manier niet meer kan. Daarop komt men volop in beweging, er worden pilots geïnitieerd en - al dan niet in het kader van deze agenda - men komt bij elkaar om van elkaar te leren en visies te delen. Dit is ontzettend mooi en hopelijk houden we deze energie om samen invulling te geven aan nieuwe mobiliteit in Zeeland.

Download hier de ontwikkelagenda voor Zeeuwse mobiliteit. 

Meer weten? Nadieh Roodbeen en Marcel Vos vertellen je er graag over.