Oost-Nederland zet in op Slimme Mobiliteit

Oost-Nederland zet in op Slimme Mobiliteit

Op 31 oktober lanceerden de provincies Gelderland en Overijssel samen met 23 regionale partners de Actie-Agenda Slimme Mobiliteit Oost-Nederland: GO VOORT. Frans Jan Douglas, Marcel Vos en Mirrijn van Eijk van P2 zijn verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van de initiatiefnemers om samen tot een krachtige en praktische Actie-Agenda te komen.

Typisch Oost

Slimme Mobiliteit is geen doel op zich, maar een middel om onze samenleving te verbeteren. In de Actie-Agenda GO VOORT presenteren de initiatiefnemers hoe zij samen inspelen op (nieuwe) mobiliteitsontwikkelingen, en hoe het toepassen van nieuwe mobiliteitsvormen de unieke kenmerken van de regio Oost-Nederland versterkt. 

Actie

In de Actie-Agenda presenteren de 25 initiatiefnemers negen gezamenlijke acties. De acties richten zich op de maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Samen werken de initiatiefnemers bijvoorbeeld aan leefbare en goed bereikbare binnensteden, vraagafhankelijke vervoerssystemen die ook nog eens duurzaam en zelfs emissieloos zijn. De Actie-Agenda GO VOORT markeert tevens de start van een kennis- en ontwikkelplatform Slimme Mobiliteit Oost-Nederland waarbij op basis van praktijkervaringen samen gericht geleerd wordt om de transitie in gedrag, techniek en organisatie ten behoeve van slimmere mobiliteit te versnellen. 

Klik hier voor de Actie-Agenda en vooral hoe de initiatiefnemers de Actie-Agenda zelf presenteren.