Oeuvre award voor Femke Vergeest en Marja van Schie
Oeuvre award voor Femke Vergeest en Marja van Schie

Oeuvre award voor Femke Vergeest en Marja van Schie

Speciale uitreiking van de Frans Evers Award voor hun bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de Mutual Gains Approach in Nederland.

Op woensdag 14 december 2022 is aan Femke Vergeest en Marja van Schie een speciale Frans Evers Award uitgereikt door de voorzitter van het MGA-netwerk Frans Evers en Marc Wesselink. De uitreiking vond plaats in kleine kring. Femke en Marja ontvingen deze bijzondere prijs voor hun gehele oeuvre als aanjagers voor de groei en ontwikkeling van de Mutual Gains Approach in Nederland. 

Ten behoeve van deze prijstoekenning is door Ella van der Ven, de maker van het bronzen beeld voor de wisselprijs, een extra exemplaar gegoten, zodat dit beeld een blijvende plaats in de omgeving van de laureaten kan behouden. Het kunstwerk verbeeldt dat je oplossingen naar een hoger niveau kunt brengen, als je als facilitator belangen weet te verbinden. Dat is waar het MGA-netwerk en alle andere MGA-professionals voor aan de lat staan!

Marja en Femke met het kunstwerk van Ella van der Ven

Speciale editie

De initiatief-nemende organisaties van de Frans Evers Award, daarin gesteund door de voorzitter en leden van het Mutual Gains Netwerk, hebben besloten om voor twee van hun medewerkers een bijzondere prijs voor hun gehele oeuvre toe te kennen. Normaliter komen medewerkers van de organisaties die de prijs hebben ingesteld, volgens de reglementen voor de prijs niet in aanmerking. Met deze uitzondering op de regels spreken ze hun grote waardering voor deze bijzondere personen uit.

Het is niet nodig de excellente bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van het mutual gains gedachtegoed in extenso te melden. Hun collega’s, alle leden van de Mutual Gains-gemeenschap zijn daarvan voldoende op de hoogte. Laat gezegd zijn dat kennismaking met, en begrip van de mogelijkheden van de mutual gains approach hun leven heeft veranderd. De waardering van collega’s voor hun persoon en hun werk is van blijvende betekenis.

Nog op zoek naar kandidaten voor de Frans Evers Award 2021-2022

Jaarlijks wordt de Frans Evers Award uitgereikt aan een kandidaat die op professionele wijze, al dan niet bewust, een prestatie heeft geleverd volgens de aanpak van het Mutual Gains gedachtegoed. Een kandidaat kan een persoon, instelling of bedrijf zijn.  Ook voor het jaar 2021-2022 is de jury op zoek naar kandidaten. De uitreiking van bovengenoemde speciale oeuvre award staat los van de reguliere toekenning. Dat betekent dus dat de selectie van kandidaten voor de Frans Evers Award 2021-2022 gewoon doorgaat. De bedoeling is de winnaar in het zomer-evenement van 2023 bekend te maken. Voor die procedure gelden de reglementen als vermeld op de website van het netwerk. De prijs bestaat uit:

  • een wisselprijs, in de vorm van een bronzen beeld door Ella van der Ven
  • een bedrag van € 10.000,- te besteden aan de ontwikkeling van het vakgebied MGA.

Verbindend Onderhandelen 

Verbindend Onderhandelen is de door P2 ontwikkelde doorvertaling van de Mutual Gains Approach (MGA). MGA van Harvard University en Massachusetts Institute of Technology is een manier van samenwerken waarbij je denkt in belangen in plaats van standpunten. Door de Mutual Gains Approach te combineren met sterk procesmanagement ontstaat een aanpak waarin de essenties van MGA op een procesmatige werkwijze wordt doorlopen. Hierbij wordt iedere stap getoetst aan haalbaarheid en draagvlak en worden ideeën of oplossingen verrijkt. De benadering zorgt voor een gedragen overeenkomst tussen samenwerkingspartijen.