NS getraind in project-en procesvaardigheden

NS getraind in project-en procesvaardigheden

p2 leidt momenteel de projectontwikkelaars en projectmanagers van NS Stations (40 personen in totaal) op. Het gaat om een trainingsprogramma met een doorlooptijd van ½ jaar waarin zowel projectmatige-  als procesmatige vaardigheden worden aangeleerd. 

De projectontwikkelaars hebben evenals hun collega’s in de stedelijke en landelijke gebiedsontwikkeling te maken met snel veranderende omstandigheden, onder meer als gevolg van de crisis waardoor een groter beroep wordt gedaan op hun persoonlijke competenties en vaardigheden.

De training start met het individueel vaststellen van benodigde competenties, vervolgens krijgen de deelnemers een persoonlijk gericht programma. Gedurende het traject worden ook de onderlinge leererervaringen en verkregen vaardigheden bewust uitgewisseld zodat kruisbestuiving ontstaat tussen de proces- en de projectgerichte ontwikkelaars. In het traject staat de praktijk van deelnemers centraal, gewerkt wordt met een NS-casus en eigen materiaal.