Hoezo wantrouwende Groningers? Overheid, geef eerst zelf eens vertrouwen!

Hoezo wantrouwende Groningers? Overheid, geef eerst zelf eens vertrouwen!

Een stuwmeer van onbehandelde aanvragen voor herstel van aardbevingsschade, een jarenlange onzekerheid bij gedupeerde Groningers en een overheid die maar sussend blijft zenden dat ze het nu echt gaat aanpakken. Je wordt er moedeloos van. Kan het echt niet anders?

Vier jaar geleden tekenden de Commissaris van de Koning Van den Berg, burgemeesters van de gemeenten in het Groningse gaswinningsgebied een document met minister Kamp voor een kordate aanpak van het schadeherstel.  De titel was veelzeggend: Vertrouwen in herstel, herstel in vertrouwen.

Onorthodoxe maatregelen

Vier jaar later is er niets meer over van vertrouwen in herstel. En erger nog, er is niet eens een begin van een herstel van vertrouwen. Op 14 januari 2019 eisen de Groninger Bodembeweging, de burgemeesters en Groningse commissaris onorthodoxe maatregelen in een brief aan de TweedeKamer:

  • Automatische toekenning van alle bestaande schades;
  • Aannemers herstellen direct. Pas als zij inschatten dat de kosten  boven de 10.000 euro  uitkomen of als daarvoor een andere aanleiding is, dan volgt alsnog inspectie en beoordeling;
  • Ieder die de schade door een eigen expert  laat vaststellen en dit schriftelijk kan overleggen, krijgt de te maken kosten voor herstel vergoed.

Wij vinden dat helemaal geen onorthodoxe maatregelen. Het is namelijk de aanpak die P2 vier jaar geleden voorgesteld heeft aan de NAM, die tot maart 2017 verantwoordelijk was voor de schadeafwikkeling. Wij wilden het schadeherstel fundamenteel anders aanpakken en was ingestoken op basis van vertrouwen: geef de eigenaren eigen verantwoordelijkheid, benut het lokale ondernemerschap, maak het hele proces veel transparanter en sneller. Het overgrote deel van de schadeclaims is relatief klein; die gebreken kunnen meteen hersteld worden. Dat is vele malen goedkoper dan de huidige aanpak, gebaseerd op het voorkomen van misbruik.

Durven

Een aanpak dus die draait om contact leggen met de mensen waar het omgaat; vertrouwen winnen begint met vertrouwen geven. En het vraagt om mensen die ook echt geloven in zo’n omgekeerde aanpak en die dat durven uit te voeren. Durf het systeemdenken los te laten, neem verantwoordelijkheid.  Dat begint in Den Haag én bij de mensen die dit gaan uitvoeren.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, hebben we allemaal op school geleerd. Alleen door nu echt te kiezen voor deze andere aanpak, gebaseerd op vertrouwen, en dit ook jaren vol te houden, krijgen de Groningers weer vertrouwen. Daar hebben ze recht op!
En alleen zo, kan de overheid nog met overtuiging spreken over het belang van participatie.

Leon van Hoof en Wim van Veelen

 

 

 

 

Deze blog is onderbouwd met onderstaande bronnen:

Artikel Binnenlands Bestuur over 'weinig vertrouwen in beleid bij Groningers

Brief van regio aan Tweede Kamer over schadeafhandeling en versterking.pdf

Foto bij deze blog is afkomstig van NAM