Hoe Verbindend Onderhandelen voor duurzame samenwerking zorgt

Hoe Verbindend Onderhandelen voor duurzame samenwerking zorgt

Hoe zet je als partners in watermanagement een samenwerking op waarin er ruimte is voor alle belangen? Hoe voorkom je dat het wij-zij denken de overhand heeft? En vooral, hoe zorg je er voor dat de samenwerking beklijft?

Binnen het Netwerk Afvalwaterketen Delfland werken vijftien partijen samen met Verbindend Onderhandelen. Een door P2 ontwikkelde aanpak. Tijdens Singapore International Water Week 2018 (SIWW) gaven Marije Paardekooper van P2 samen met Marcel Tirion van gemeente Den Haag een presentatie over deze aanpak en hun ervaringen. Een interview met Marije hierover.

Je introduceerde bij de internationale conferentie de term Connective Negotiation ofwel Verbindend Onderhandelen.

Connective Negotiation is de door P2 ontwikkelde doorvertaling van de Mutual Gains Approach, gecombineerd met sterk procesmanagement. De Mutual Gains Approach van Harvard University, is een manier van samenwerken waarbij je denkt in belangen en standpunten. Het is een benadering die zorgt voor een gedragen overeenkomst tussen samenwerkingspartijen. Is die overeenkomst eenmaal tot stand gekomen, dan begint het pas. Er zijn wisselingen van medewerkers en besturen, er komen nieuwe beren op de weg. Procesmanagement is de sleutel. Het is belangrijk dat betrokken partijen tijd investeren in het elkaar leren kennen en oprechte interesse tonen in elkaars belangen. We hebben gemerkt hoeveel dat oplevert.

Hoe werkt Verbindend Onderhandelen in de praktijk bij Netwerk Afvalwaterketen Delfland?

We hebben echt geïnvesteerd in de onderlinge relaties. Na de verkiezingen brachten we bijvoorbeeld alle nieuwe gemeenteraden bij elkaar voor een uitje; samen in de bus de weg van het afvalwater volgen. Dat bood deelnemers inzicht in het inhoudelijk verhaal, en het gaf de kans om kennis uit te wisselen met raadsleden van andere gemeenten. De raadsinformatieavonden waren bijvoorbeeld gelijk in elke gemeente. De media ontvangen informatie uit één bron. En bestuurlijke stukken krijgen dezelfde oplegnotitie bij alle samenwerkingspartners.

Hoe belandde je met dit verhaal op de Singapore International Water Week?

Ons verhaal werd door de International Water Association opgepikt in Göteborg tijdens een conferentie. De SIWW is vrij technisch van aard, dus de uitnodiging was een verrassing. Naast alle succesverhalen over resultaten van projecten, vormde onze presentatie een verfrissende inkijk in HOE je duurzame resultaten bereikt. Het is niet voor alle landen en situaties van toepassing, want je moet bereid zijn om te werken op basis van gelijkwaardige inbreng in het proces, maar we hebben veel positieve reacties gekregen.

Welke inzichten kon je deelnemers aan de conferentie nog meer meegeven?

Ik heb benadrukt dat samenwerken om het samenwerken geen zin heeft. Haal je er als organisatie onvoldoende uit? Stop ermee. Bedenk een alternatief. Er vielen wat kwartjes in de zaal. Waar ook positief op gereageerd werd: het belang van doorvragen. Niet zo maar aannemen dat je de andere partij snapt. Daar gaat het vaak mis. Vraag door als het gaat om standpunten. Waarom wil een ander dat zo?

Download de paper die Marije Paardekooper schreef voor SIWW: lees meer over de vijf stappen van de Mutual Gains Approach en hoe dit helpt om een duurzame samenwerking tot stand te brengen.

Marije Paardekooper houdt zich binnen P2 onder andere bezig met de aanpak Verbindend Onderhandelen bij complexe opgaven. Lees meer over de mensen van P2.

In een volgend artikel meer over de inzichten die Marije meenam uit Singapore.