Beter Benutten nu ook in Zwolle Kampen Netwerkstad

Beter Benutten nu ook in Zwolle Kampen Netwerkstad

In een aantal regio’s in Nederland staat de bereikbaarheid onder druk. Om deze bereikbaarheid te vergroten investeren Rijk, regio en bedrijfsleven steeds vaker in het Beter Benutten van bestaande infrastructuur. Met verschillende maatregelen zetten deze partijen in op duurzame verandering van het reisgedrag van bijvoorbeeld werknemers, bezoekers van binnensteden, evenementenbezoekers en studenten. 

Sinds 5 september is Zwolle Kampen Netwerkstad officieel één van de 10 landelijke Beter Benutten regio’s. Op die dag tekenden de minister van Infrastructuur en Milieu en bestuurders van provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Kampen en Wehkamp.nl namens het regionaal bedrijfsleven een zogenaamde Bereikbaarheidsverkaring. Klik voor het volledige nieuwsbericht hier

Frans Jan Douglas van p2 is namens de regio als kwartiermaker betrokken bij het vormgeven van het initiatief en het inrichten van de programmaorganisatie.