Beter Benutten Award voor SLIM uit de Spits

Beter Benutten Award voor SLIM uit de Spits

"Innovatief, succesvol in structurele gedragsverandering reizigers, beste spitsmijdingenproject van Nederland met 35.000 spitsmijdingen". Enkele conclusies uit het jury rapport over het project SLIM uit de Spits. 

 

Tijdens de evaluatiemiddag Beter Benutten 2012-2014 kreeg de provincie Gelderland de 3e prijs van Minister Schultz van Haegen voor dit innovatieve spitsmijdenproject. SLIM uit de Spits is een van de projecten uit het programma Beter Benutten Arnhem-Nijmegen. Het project is onlangs met succes afgerond : 20.500 deelnemers, 35.000 structurele spitsmijdingen, 85% van de deelnemers blijft spitsmijden nadat de beloning is gestopt (zie www.slimuitdespits.nl). Het project SLIM uit de Spits is van begin 2013-voorjaar 2015 uitgevoerd door ARS T&TT in opdracht van de Stadsregio Arnhem Nijmegen.

p2 heeft daarbij het contractmanagement en de procesbegeleiding gerealiseerd. Cruciaal daarbij was dat p2 de beweging in gang heeft gezet om met een multidisciplinair team te komen tot structurele gedragsverandering en deze beweging ook uit te voeren in de vorm van een loyaliteitsprogramma met vele challenges voor de deelnemers.

De BB-award werd uitgereikt aan projectleider Frank Eggen (Provincie Gelderland), gedeputeerde Conny Bieze en projectmanager Onno Prevo. p2 is blij met de vakmatige waardering voor het project SLIM uit de Spits.