Slimme mobiliteit in de wijken van morgen

Slimme mobiliteit in de wijken van morgen

Nederland groeit en er is grote behoefte aan meer woningen. Door het hele land staan gemeenten voor een flinke bouwopgave. En waar mensen wonen, is behoefte aan mobiliteit. Wij willen deze wijken schoner en slimmer inrichten: meer ruimte om te leven en minder ruimte voor verkeer, zonder verlies van bereikbaarheid. Nieuwe gebiedsontwikkelingen en herontwikkelingen bieden ruimte om het beter te doen. Daar willen wij graag aan bijdragen!

Meer ruimte om te leven en toch goed bereikbaar

Maar hoe realiseer ik duurzame mobiliteit in mijn nieuwe wijk? Of hoe bouw ik met meer ruimte om te leven en met minder ruimte voor de auto? En hoe ga ik om met bijvoorbeeld de geldende parkeernorm? Op steeds meer plekken in het land zien we de wens om het anders te doen. Bijvoorbeeld in Culemborg, waar de wijk Parijsch wordt gebouwd met meer ruimte voor wonen en verblijven en minder ruimte voor de auto. Door middel van deelauto’s en goede OV-verbindingen of een comfortabele reis naar het treinstation of mobiliteitshub houden we wijken toch goed ontsloten. De bespaarde ruimte kan op een waardevollere manier worden ingevuld, bijvoorbeeld door meer woningen te bouwen of meer groene buitenruimte over te houden. Bovendien kunnen deze maatregelen op wijkniveau ervoor zorgen dat een aansluiting op de snelweg niet hoeft te worden verbreed. Maatschappelijke winst dus!

Onze aanpak

We helpen gemeenten, ontwikkelaars en bouwers graag met het bouwen van duurzame, toekomstbestendige wijken. We zijn ervan overtuigd dat het integreren van slimme en duurzame mobiliteitsvormen de kwaliteit van gebiedsontwikkeling kan versterken.

In een integrale aanpak brengen we de werelden van ruimtelijke ordening, energietransitie en mobiliteit bij elkaar. We halen vroeg in het proces de belangen en wensen van alle belanghebbenden op, waaronder de toekomstige bewoners. Op basis daarvan een integraal plan waar mobiliteit een onderdeel van uitmaakt. Zo bouwen we mee aan een duurzame en bereikbare leefomgeving!

Meer weten? Neem dan contact op met Marcel Vos of Matthias de Visser

Praktijkvoorbeelden

Zo bouw je samen een toekomstbestendige wijk

Zo bouw je samen een toekomstbestendige wijk

Culemborg pakt het procesmatig aan. 

Lees meer
Zo bundel je landelijk de krachten in Smart Mobility

Zo bundel je landelijk de krachten in Smart Mobility

Slimme verkeerslichten, digitale Minder Hinder campagnes, vraaggericht flexibel vervoer. De verslimming van onze mobiliteit is een antwoord op diverse grote vraagstukken zoals parkeerproblematiek, leefbaarheid op het platteland en misschien zelfs wel de files. Er wordt door het hele land geëxperimenteerd met smart mobility oplossingen. Echter, deze versplintering van initiatieven komt de snelle ontwikkeling van Smart oplossingen niet per se ten goede.

Lees meer

Wij werken o.a. voor

provincie limburg2
Gemeente Roermond
Food Center Amsterdam v2
rr logo
Webasto
Logo Gemeente Hilversum
logo rijkswaterstaat
Provincie Zuid Holland
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Logo
Klimatorium
Swinkels Family brewers
Euro Pool System