Slim bewegen naar ander aanbod

Slim bewegen naar ander aanbod

Heb je een deelconcept dat je wilt introduceren of opschalen? Zoek je partners om je initiatief samen te ontwikkelen? Vind je niet de juiste ingang bij overheden? Of loop je tegen taaie besluitvormingsprocessen aan? Wij helpen je verder.

Nieuwe mobiliteitsvormen laten groeien

Er komen steeds meer nieuwe mobiliteitsvormen op de markt. Maar we zien ook dat deze initiatieven vaak nog kleinschalig zijn. En de vraag groeit slechts mondjesmaat. Hoe schaal je een initiatief op? Hoe zorg je voor draagvlak van je initiatief bij overheden? Dat vraagt om samenwerken tussen partijen, zowel privaat als publiek. En dezelfde taal spreken!

Hoe wij jou helpen met om te groeien

We brengen verrassende coalities tot stand. We hebben ruime ervaring met het organiseren van besluitvorming en weten ideeën verder te brengen. Onze werkwijze:

  • We halen de belangen van alle betrokkenen naar boven en maken deze inzichtelijk voor iedereen. Dat biedt ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën.
  • Dagen stakeholders uit om ideeën te verrijken en verder te brengen in gezamenlijke sessies.
  • Toetsen de ideeën op haalbaarheid en draagvlak bij alle stakeholders.
  • Brengen waar nodig het besluitvormingsproces in kaart en organiseren de besluitvorming.
  • We doen! We realiseren ideeën met lef, daadkracht en creativiteit.  

Hoe we weten dat het wél kan?

Lees de case van 'goed en betaalbaar regionaal ov hoe krijg je dat voor elkaar?' over samenwerking tussen verschillende OV-aanbieders in een regio waarbij verschillende belangen speelden. Ook de case van Webasto over de marktintroductie van een nieuwe laadpaal in Nederland laat zien hoe wij organisaties helpen met het succesvol op de markt brengen van een nieuw initiatief.

Of drink een kop koffie met Marcel Vos. Hij gaat graag met jou in gesprek om te kijken hoe we jouw organisatie verder kunnen helpen.