Slim samenwerken met visie

Slim samenwerken met visie

Hoe werk je vanuit een gezamenlijke en gedragen visie aan mobiliteitsopgaven? Al deze opgaven lopen namelijk in elkaar over en raken elkaar. Veel mensen zijn met mobiliteit bezig, maar op deelgebieden of vanuit hun eigen belang. Om de transitie naar slimme mobiliteit te versnellen, is een gezamenlijke visie nodig.

Er is een integrale aanpak van de mobiliteitsopgaven nodig om de opgaven buiten op te lossen. Als het stukloopt in een programma of project is het veelal op de samenwerking. Je vindt de juiste partijen niet. Je spreekt een andere taal, hebt andere doelstellingen of wilt versnellen in een ander tempo. Je komt niet tot een gezamenlijke visie waardoor een samenwerking je alleen maar tegenwerkt. Herken je dat?

Laat dit nou net onze specialiteit zijn: samenwerken zit in ons DNA. Met een open blik, een mensgerichte aanpak en met alle belanghebbenden in het vizier, realiseren we een slimme duurzame toekomstvisie op mobiliteit, met draagvlak en resultaat. Een prima vertrekpunt voor alle programma's en projecten die daaruit volgen.

Hoe wij jou helpen met slim samenwerken  

De transitie naar slimme, schone, sociale mobiliteit kan, als we samenwerken vanuit een gezamenlijke visie. We komen met elkaar tot deze integrale aanpak door: 

  • We bepalen samen met jou de gemeenschappelijke vraag. Ook brengen we de partijen, projecten en issues in kaart, zodat we werken vanuit een helder startpunt;
  • Samen bepalen we de koers. Dit doen we met behulp van social design en procesmanagement. Zo komen we tot verrassende en inspirerende ideeën;
  • We leveren een pragmatisch en realistisch plan van aanpak op voor de komende jaren en richten het project- of programmamanagement in;
  • We toetsen de huidige projecten op samenhang en de gedragen visie;
  • We leren samen: we bieden een adaptief programma en duurzame leeromgeving met de gehele organisatie.

Hoe we weten dat het wél kan?

Lees de case van een Actie-Agenda Slimme Mobiliteit Oost-Nederland: GO VOORT waar de initiatiefnemers presenteren hoe zij samen inspelen op (nieuwe) mobiliteitsontwikkelingen, en hoe het toepassen van nieuwe mobiliteitsvormen de unieke kenmerken van de regio Oost-Nederland versterkt. 

Of drink een kop koffie met Gerben Vat. Hij gaat graag met jou in gesprek om te kijken hoe we jouw organisatie verder kunnen helpen.