Samen de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem versnellen

Samen de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem versnellen

Vanuit samenwerking tussen private en publieke partijen realiseren van waardecreatie, keteninnovaties, nieuwe spelregels en verdienmodellen voor een toekomstbestendig voedselsysteem.

We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om te werken aan verduurzaming, innovatie, biodiversiteit, minder verspilling, eerlijke & veilige voeding en bescherming van het ecosysteem. Met het doel een gezonde maatschappij, een fijne leefomgeving, landschap en natuur te behouden voor nu en later. Om deze complexe transitie te realiseren zijn samenwerkingen nog tussen verschillende werelden; Overheden, bedrijfsleven, boeren, wetenschappers, kenniscentra en ngo's. Alleen met elkaar kom je hierin verder.

Echte verandering realiseren vraagt om samen werken aan oplossingen. In Nederland ontstaan bijna alle vernieuwingen doordat meerdere partijen samenwerken. Publieke als private organisaties treden toe in nieuwe initiatieven, op zoek naar sterke verbindingen en waar innovaties en waardecreatie gerealiseerd kunnen worden. Maar hoe zorg je ervoor dat je een kansrijk initiatief tot leven brengt?

Samenwerken zit in ons bloed

De noodzaak is er om samen te werken, maar in de praktijk blijkt het lastig om initiatieven met meerdere partijen succesvol van de grond te krijgen. Belangen kunnen sterk uiteen liggen, andere talen worden gesproken of er is nog een grote onzekerheid over wat de samenwerking gaat brengen. Bij P2 voelen we ons thuis in deze complexiteit en werken we dagelijks aan samenwerkingen tussen publieke en private partijen. We kennen de voedingswereld en hebben een breed perspectief op bedrijfskundige, publieke en maatschappelijke belangen.

Afhankelijk van de vraag, de stakeholders en omgeving bepaalt P2 de juiste instrumenten om te zetten vanuit project-, proces-, en programmamanagement. P2 is grondlegger van het vakgebied procesmanagement in Nederland. Kern van procesmanagement is om een beweging in gang te zetten waarbij draagvlak en haalbaarheid zich samen ontwikkelen. Uitgangspunt is de opgave met de juiste mechanismen goed ingericht en bestuurd kan worden. Net als bij een projectaanpak kent de procesaanpak afzonderlijke stappen, eigen vaardigheden en instrumenten en belangrijke keuzemomenten.

Samen kan het wél

We helpen je graag met de volgende stap een duurzamer voedselsysteem. We begeleiden complexe samenwerkingen, realiseren duurzaamheidsopgaven binnen de keten en faciliteren consortium-vorming. Met respect voor ieders belang, op zoek naar een win-win situatie voor alle betrokkenen. Vanuit onze overtuiging: samen kan het wel.

  

Praktijkvoorbeelden

Zo helpen we Avebe bij het versnellen van de eiwittransitie

Zo helpen we Avebe bij het versnellen van de eiwittransitie

Als wereldwijde marktleider in aardappelzetmeel kiest de Coöperatie Koninklijke Avebe voor een duurzame koers vooruit. Door het isoleren van plantaardig eiwit uit aardappelsap, voorheen een afvalstroom, speelt Avebe sinds enkele jaren opnieuw een leidende rol in de snel groeiende markt van vleesvervangers. Het vinden van de juiste balans tussen winst maken, het milieu en mensen is hierbij leidend. Om in deze dynamische markt een leidende rol te kunnen blijven behouden, is snelheid en efficiency in projecten een belangrijke voorwaarde voor succes. P2 helpt Avebe op meerdere fronten om projectmatig werken duurzaam te verankeren in de organisatie.

Lees meer
Zo bouw je een experience center met Amsterdamse roots!

Zo bouw je een experience center met Amsterdamse roots!

Heineken is de op één na grootste bierbrouwer ter wereld. Het bedrijf brouwt wereldwijd vele biersoorten onder diverse merken. Maar het merk Heineken is en blijft haar vlaggenschip. Hét merk dat in 1864 in Amsterdam werd geboren en die stad nooit meer heeft verlaten

Lees meer
Samen pionieren met een gezonde en duurzame voedselomgeving

Samen pionieren met een gezonde en duurzame voedselomgeving

Lees meer

Wij werken o.a. voor

Gemeente Bergen Limburg
Gemeente Enschede v2
Gemeente Leiden
Gemeente Den Haag
Brainport Bereikbaar nieuw logo
Kommune Norddjurs
Klimatorium
wereld natuur fonds
World Food Center
Avebe
jde2
campina2