Praktisch Participeren

Praktisch Participeren

De veranderende samenleving vraagt om een andere rolverdeling tussen overheden, bedrijven en inwoners. Steeds meer willen bedrijven en inwoners betrokken worden in een vroeg stadium van opgaven en besluitvorming. Dat vraagt om een andere manier van samen werken. Om gedragen oplossingen te realiseren, moet buiten de gebaande paden gedacht en gewerkt worden. Maar hoe organiseer je betrokkenheid op een wijze dat de oplossing en realisatie er ook echt komen?

Het organiseren van betrokkenheid van inwoners en bedrijven is wat elke gemeente inmiddels wel wenselijk vindt. Burgerparticipatie is de nieuwe norm geworden. Voor het bedenken van oplossingen voor de leefbaarheid van de eigen wijk is co-creatie en participatie van bewoners nodig. De transitie naar een inclusieve samenleving heeft grote impact op bedrijven, organisaties en mensen. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Maar de vraag is hoe organiseer ik dat? Hoe bereik ik de juiste mensen, hoe organiseer ik draagvlak zodat we vooruit kunnen gaan en tot een oplossing komen? Welke instrumenten en middelen helpen om ons doel te behalen? Welke rol en inbreng heb je zelf als gemeente om je belangen te borgen? P2 helpt gemeenten met het praktisch participerenplan.

Praktisch Participeren

Onze kennis en ervaring hebben we gebundeld in een praktische aanpak waarmee gemeenten hun doelen samen met burgers en bedrijven kunnen realiseren.  Met ons praktisch participerenplan bieden we:

  • een doeltreffend en praktisch plan van aanpak op participatie met alle betrokken partijen
  • een realiseerbaar plan gebaseerd op feiten en cijfers en passend binnen de wet- en regelgeving
  • de juiste vorm van participatie met passende respons
  • behoud van overzicht waardoor je die faciliterende rol kunt vervullen
  • leren en optimaliseren in de praktijk door begeleiding, evaluaties in korte sprints en 'coaching on the job'.

 Het praktisch participerenplan starten we met een korte inventarisatie van de huidige middelen, resultaten en wensen vanuit de organisatie. Deze opgehaalde inzichten vertalen we in een participatieplanner: welke participatie-graad en middelen is wenselijk voor welke opgaven uitgezet in de tijd. Hier hangen we ook realisatie van het plan en doelen aan vast. Deze planner maken we voor jullie visueel en tastbaar.

Samen doen

Het uitdaging van succesvol participeren, is de nieuwe samenwerking in de praktijk brengen. P2 beschikt over een groot palet aan participatiemiddelen en methodieken. Wij leren mensen de juiste tools te gebruiken en de nieuwe werkwijze eigen te maken. Leren gaat het beste door het te doen, te ervaren en van te leren. Zo realiseren we stap voor en stap de doelen.

Waarom P2

P2'ers zijn zeer ervaren procesmanagers met ruime kennis op het ontwikkelen en begeleiden van multidisciplinaire werkwijzen bij gemeenten, provincies en organisaties. Realisatie en participatie zit in het DNA van P2. Complexe vraagstukken zijn ons werkterrein.  Altijd vanuit een duurzame en resultaatgerichte houding. Met onze creativiteit en ons vermogen om mensen te verbinden, brengen we zaken in beweging en komen tot resultaat.

Wil je weten wat P2 voor jou kan betekenen? Drink eens een kop koffie met Robbin Pennings.

 

 

 

 

 

 

Cases

Samen leren en innoveren in de proeftuin Nettelhorst

Liesbeth Couwenberg is als onafhankelijk procesbegeleider verbonden aan de Proeftuin Nettelhorst. Daarin werken omwonenden, ondernemer...
Bekijk deze case

Samenwerken aan de Maatschappelijke agenda van Hardinxveld-Giessendam (MAG).

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken in Hardinxveld-Giessendam en hoe kun je daar samen met inwoners, verenigingen...
Bekijk deze case

Samen werken aan gebiedsgerichte aanpak voor betere waterkwaliteit

In Noordwest Nederland werken waterschappen, provincies, gemeenten en agrariërs aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Samenwerken is het...
Bekijk deze case

Hoe kun je de jeugdzorg in Dordrecht klaarstomen voor verandering?

Ook de gemeente Dordrecht stond voor de uitdaging om per 1 januari 2015 de jeugdzorg anders in te richten. Er was spanning tussen het beleid en...
Bekijk deze case

De H-buurt in de Amsterdamse Bijlmer

De H-buurt is een woonwijk in de Bijlmer met zo’n 7500 inwoners. Tachtig procent van de woningen is sociale huur en de etnische diversiteit i...
Bekijk deze case

Actueel

Practicum Procesmanagement

5, 6 en 19 februari 2020 "Iedereen stond achter het idee en enthousiasme overheerste. Er gebeurt nu alleen niets meer. Hoe had ik dit moeten...
Bekijk dit nieuwsitem