Mobiliteit en gedrag in transitie
Mobiliteit en gedrag in transitie

Mobiliteit en gedrag in transitie

We leven in een tijd waarin mobiliteit en gedrag sterk veranderen. Bereikbaarheid staat onder druk en tegelijkertijd bieden nieuwe oplossingen kansen. Die kansen kunnen we pakken als we samenwerken en elkaars krachten benutten. Als onafhankelijke regisseurs van de samenwerking weet P2 wat er nodig is om deze transitie te realiseren.  

Stedelijk en landelijk: zelfde aanpak, andere inhoud 

Nederland staat voor een enorme verdichtingsopgave. Daarbij willen we de bereikbaarheid van onze steden op peil houden. In landelijk gebied zien we dat traditionele vervoersmiddelen niet altijd meer houdbaar zijn. De inhoud van deze contexten is anders, maar beide opgaves brengen we met eenzelfde aanpak verder. 

Onze visie: slim verbinden van gebied en opgave 

Elk gebied is uniek. Een eigen cultuur, eigen gebiedskenmerken, eigen kansen en eigen spelers. P2 verbindt gebied en opgave op een slimme manier. We betrekken de juiste stakeholders en komen samen tot logische, lokaal georganiseerde oplossingen.  


Drie pijlers voor verandering 

Wil je bereikbaarheid verbeteren, dan zijn er drie knoppen om aan te draaien: aanbod, gedrag en samenwerking. Deze knoppen werken in synergie met elkaar. Want met aanbod kun je gedrag sturen. En goed aanbod krijg je alleen voor elkaar door goede samenwerking tussen publieke en private partijen.  

AANBOD 

Met MaaS, mobiliteitshubs, deelmobiliteit en vraag gestuurde mobiliteit wordt het palet aan mobiliteit breder en interessanter. Combineren met actieve en collectieve mobiliteitsvormen.

GEDRAG 

Gedrag vormt de sleutel in de transitie naar duurzame mobiliteit. Om hier optimaal op in te kunnen zetten moeten oplossingen passen bij de wensen en behoeftes van reizigers, en samen met hen worden ontworpen.  

SAMENWERKING

P2 faciliteert de samenwerking tussen verschillende typen stakeholders, zowel publiek en privaat. We spreken de taal. Als onafhankelijke regisseurs van de samenwerking zetten we stakeholders aan tot actie.

 

HOE DOEN WE DAT?

P2 heeft een flinke gereedschapskist aan ervaring en methodes om complexe vraagstukken gedegen aan te pakken. Om te beginnen zijn we experts op het gebied van Programma-, Proces- en Projectmanagement. Daarnaast werken we aan nieuwe methodes zoals MoVeR en zetten we Design Thinking in op complexe vraagstukken. We creëren onconventionele coalities om doorbraken te manifesteren.

 

WAAR DOEN WE DAT?

Onze aanpak komt het best tot zijn recht wanneer we dicht op de realisatie zitten. In gesprek met stakeholders, samen de mouwen opstropen en zaken in gang zetten. Wij zijn niet van abstract en hoog-over, er belandt zelden een rapport van P2 in een la. Daarom is onze aanpak het meest geschikt voor gemeentes, regio’s en provincies.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak? Drink dan eens een kop koffie met Anne Garretsen of Nadieh Roodbeen.

Praktijkvoorbeelden

Een duurzaam bereikbare campus

Een duurzaam bereikbare campus

De campus Heyendaal in Nijmegen groeit en bloeit. Het ROC, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en een handjevol innovatieve bedrijven trekken veel studenten, werknemers en bezoekers. Maar de groei van het aantal reizigers en de ligging tussen woonwijken en dicht bij de stad maakt dat de bereikbaarheid van de campus onder druk staat. Hoe houden we dit gebied duurzaam bereikbaar en een fijne plek om te verblijven?

Lees meer
Inrichten van toekomstperspectief voor de Rotterdamse tram

Inrichten van toekomstperspectief voor de Rotterdamse tram

Samen werken aan een bestendig geïntegreerd mobiliteitsnetwerk.

Lees meer
Een regionaal mobiliteitsprogramma met uitvoeringskracht

Een regionaal mobiliteitsprogramma met uitvoeringskracht

De regio Arnhem-Nijmegen is, na de randstad, de snelst groeiende regio van Nederland. Steeds meer mensen wonen in en om deze steden. Niet zo gek dat de bereikbaarheid steeds meer onder druk komt te staan. In de afgelopen tien jaar zijn er diverse acties in gang gezet om het reisgedrag van forensen, scholieren en bezoekers te veranderen. Met resultaat, maar het is nog lang niet voldoende! Zo nemen de files de komende tien jaar – zonder aanvullende maatregelen – toe en daarmee ook de CO₂-uitstoot. Om die reden gaat de regio aan de slag met slimme en duurzame mobiliteit: minder autoritten en minder CO₂-uitstoot.

Lees meer

Wij werken o.a. voor

Gemeente Bergen Limburg
Gemeente Enschede v2
gemeente tilburg
Gemeente Den Haag
Gemeente Almere
Gemeente Hattem
logo gemeente utrecht nederlands groot 1200
zeeland
waterschap logo
Koninklijke De Heus Voeders
Swinkels Family brewers
jde2