Implementeer succesvol de Omgevingswet

Implementeer succesvol de Omgevingswet

Regie voeren op de implementatie van een cultuur- en gedragsverandering vanuit het principe doen-leren-beter doen.

Met de invoering van Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd. En wordt er gewerkt vanuit het principe “Ja, mits”. Dat klinkt goed, maar betekent een grote verandering in de manier waarop gemeenten, provincies en waterschappen samenwerken met burgers, ondernemers en partners. Ondertussen lopen gewone werkzaamheden door. En is er sprake van vele verschillende belangen. Een klus van formaat!  

De Omgevingswet implementeren is vooral een cultuur- en gedragsverandering

Werk je aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie? Of aan de implementatie van de Omgevingswet? Dan weet je dat deze wet ingrijpende gevolgen heeft. Je weet dat vrijwel alle functies binnen gemeenten, waterschappen en provincies te maken krijgen met nieuwe instrumenten, nieuwe vaardigheden en een andere manier van samenwerken. Hoe houd je goed zicht op de te nemen stappen? Hoe bewaak je de samenhang? En hoe houd je regie binnen je eigen organisatie en daarbuiten?  

Implementeren door te doen

Met het ontwikkel- en implementatieprogramma Omgevingswet helpen wij je om regie te voeren op de implementatie van de Omgevingswet. Zoals het bij P2 past werken we vanuit het principe van doen – leren – beter doen. Dat betekent dat we direct aan de slag gaan. We linken onze activiteiten aan lopende processen. We organiseren het essentiële draagvlak en besluitvorming op alle niveaus. We mobiliseren, leiden of begeleiden een team met de juiste expertise, competenties, instrumenten en trekkracht. Met deze integrale programma aanpak krijg jij goed zicht waar je organisatie staat. En realiseren we samen de veranderingen in gedrag en werkwijze die nodig zijn voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet.

P2: specialist in de Omgevingswet

Complexe vraagstukken zijn ons werkterrein. De specialisten Omgevingswet binnen P2 zijn ervaren proces- en programmamanagers met ruime kennis en ervaring op leer- en cultuurveranderingsopgaven en het ontwikkelen van inhoudelijke multidisciplinaire werkwijzen met alle betrokken partijen bij gemeenten, provincies en waterschappen. Altijd vanuit en duurzame en resultaatgerichte houding. Met onze creativiteit en vermogen om mensen te verbinden, brengen we zaken in beweging en komen we tot resultaat. 

Ook samen aan de slag?

Benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen helpen met de implementatie van de Omgevingswet? Neem contact op met Mercè de Miguel Capdevila of Sanne van Deursen.

 

 

 

Praktijkvoorbeelden

Een werkproces maken waar je mee aan de slag kan én voldoet aan de Omgevingswet

Een werkproces maken waar je mee aan de slag kan én voldoet aan de Omgevingswet

Ook de gemeente Venray bereidt zich voor op de Omgevingswet. De gemeente wil dat de organisatie en haar medewerkers voldoende toegerust zijn om bij de inwerkingtreding anders te denken, werken en handelen conform de doelstellingen van de Omgevingswet.

Lees meer
Samenwerken in de geest van de Omgevingswet is ook samen leren

Samenwerken in de geest van de Omgevingswet is ook samen leren

Hoe stoom je een organisatie klaar voor de komst van de Omgevingswet? Met die vraag klopten gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen aan bij P2. De Omgevingswet betekent een flinke transitie voor gemeenten, zowel inhoudelijk als voor de manier waarop medewerkers hun werk doen. Samenwerking is daarbij essentieel. In Limburg gaat het verder: medewerkers gaan ook samen leren om zich voor te bereiden op de Omgevingswet.

Lees meer

Wij werken o.a. voor

Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam Logo
zeeland
Gemeente Enschede
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Logo
Klop Beheer
Euro Pool System
Swinkels Family brewers
Wafilim Systems
Avebe
Danone one planet