Initiatievenfabriek

Hoe zorgen we dat er in de toekomst genoeg voedsel, water en energie is voor iedereen? Een essentiële vraag, waar wij geen panklare oplossingen voor hebben. Zo'n oplossing vinden vraagt om pioniers. Ondernemerschap. En vooral sámen de schouders eronder zetten.

We steken onze nek uit! 

We hebben met een aantal P2’ers de Initiatievenfabriek opgericht. Omdat we diep van binnen de wereld willen verbeteren. Omdat we graag onze tanden zetten in schijnbaar onoplosbare vraagstukken. En omdat we niet alleen mooie plannen willen bedenken, maar ze ook willen uitvoeren. 

Waarde creëren

Wij willen één van de partijen zijn die durft te investeren in andere routes. Onze manier om nieuwe business te realiseren. Waarbij we geen rekening sturen voor onze uren, maar meedelen in de waarde die we in de toekomst creëren. Wat leveren we op? Geen éénmalig trucje maar langetermijnoplossingen die het verschil maken.

Contact opnemen