Pragmatisch.
Pionieren.

Ton.

'Met ideeën als leidraad gezamenlijk beweging creëren. Op het grensvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappij. Ik ondersteun overheden en partijen in agri en food om met elkaar nieuwe wegen te bewandelen in de keten.'