Potentie.
Progressie.

Else.

'Met mijn creatieve denkkracht zoek ik naar nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Om vooral samen te doen, en al doende te leren, terwijl we ondertussen een duurzame samenleving realiseren.'