Persoonlijk.
Puzzelaar.

Bianca.

'Complexe maatschappelijke vraagstukken uitpluizen en vertalen naar concrete acties is wat mij energie geeft. Door te onderzoeken, vragen te stellen en verbindingen te leggen kom ik tot een verrassend resultaat.'