Zo werk je met 15 organisaties aan schoon water in de regio Delfland
Ontwikkeling
ontwikkeling
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Zo werk je met 15 organisaties aan schoon water in de regio Delfland

Het samenwerkingsproces tussen twaalf gemeenten en het Hoogheemraadschap van Delfland had een nogal turbulente start. Daarom hebben zij bewust gekozen voor de Mutual Gains Approach (MGA) met ons als externe, onafhankelijke procesbegeleider. Een keerpunt!

De Mutual Gains Approach veroorzaakte een kanteling in het programma. De mindset, die uitgaat van ieders belangen in plaats van standpunten, is van grote waarde geweest. Eind 2013 sloten de dertien partijen de bestuursovereenkomst Netwerk Afvalwaterketen Delfland. Wil je ook leren onderhandelen vanuit belangen? Volg onze training Verbindend Onderhandelen.

Netwerkorganisatie

Om ook in de uitvoering van de overeenkomst de essentie van MGA levend te houden, is P2 gevraagd voor onafhankelijk programmamanagement. Inmiddels realiseert de netwerkorganisatie - twee drinkwaterbedrijven sloten aan - een forse beperking van de kostenstijging, met behoud van kwaliteit van de dienstverlening en een vermindering van de kwetsbaarheid in de afvalwaterketen. 

Bestuurlijke watertafel

Samen met het kernteam NAD (Netwerk Afvalwater Delfland) heeft Marja van Schie na de overeenkomst invulling gegeven aan de netwerksamenwerking én het opstarten van projecten. Collega Ester de Bever voert nu het programmamanagement waarin NAD-partners projecten uitvoeren om bijvoorbeeld het onderhoud van de riolering te optimaliseren.

In de netwerkbijeenkomsten en aan de bestuurlijke watertafel delen mensen kennis van binnen en buiten het netwerk.

Minder aannames

Het netwerk functioneert nu vier jaar en de samenwerking werkt nog steeds! ‘We vragen eerder aan elkaar wat zijn of haar belang is en we doen dus minder aannames. We wisselen actiever meer kennis en informatie uit.

Nieuwe mensen die aanhaken nemen we mee in het gedachtengoed van MGA, want vanuit die basis werken we nog steeds. We kennen elkaar nu zo goed dat we elkaar ook gemakkelijker vinden op andere dossiers.’