Zo maak je van een straat een toekomstbestendige etalage
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Zo maak je van een straat een toekomstbestendige etalage

Als de gemeente Tilburg een straat op de schop neemt, dan houdt dat vaak het vernieuwen van de verharding en de riolering in. Wat nu als het om een bijzondere straat gaat, zoals de Goirkestraat? Met een textielverleden, twee landelijk bekende musea, een prachtig plein en een historische parochie en begraafplaats. Hans-Peter Westerbeek van P2 stelde voor om met diverse gemeentelijke afdelingen samen te werken aan een integrale visie op de Goirkestraat en het herstelproject te funderen op deze integrale visie. Dit sloeg aan bij de projectleider, de wethouder en diverse betrokken afdelingen. 

Kansen pakken

Hans-Peter: “In de Goirkestraat is het textielverleden van Tilburg goed terug te zien, met voormalige huizen van textielbaronnen en arbeiders. Ooit was dit moerasgebied , dus de waterhuishouding speelt een belangrijke rol. De straat staat nog steeds af en toe blank bij regen. Maar er is ook veel terrein verhard, wat betekent dat er in droge tijden juist sprake is van hittestress, met alle gevolgen voor bewoners en bezoekers. Het zou alleen al om die redenen zonde zijn om eenvoudigweg het asfalt te verwijderen en de riolering te vernieuwen. Hier ligt een grote kans om te kijken hoe je een straat realiseert waar je de toekomst mee in kan. Waar je bijvoorbeeld slimme oplossingen kan zoeken voor het vasthouden en loslaten van water, op zo’n manier dat natuur en bewoners er van profiteren. En ook de cultuurhistorie en de economische ontwikkeling van dit deel van Tilburg vragen om een integrale visie op dit gebied.”

Gedeelde visie

Hans-Peter organiseerde samen met zijn opdrachtgever een vijftal visie-sessies over onder andere verkeer, klimaatverandering, mobiliteit, natuur, cultuurhistorie, wonen en werken, die werden uitgewerkt in een integraal ambitiedocument. Hans-Peter: “Het is een proces om met alle betrokken afdelingen van de gemeente tot een gedeelde visie te komen. Dat betekent iedereen horen en soms stevig met elkaar praten.” Het visiedocument ligt er inmiddels, en er is een programma van eisen opgesteld. Samen vormen zij een turnkey-plan, waarmee het ontwikkelingsproject Goirkestraat snel kan worden opgestart. De gemeente Tilburg werkt momenteel aan de besluitvorming.”

Draagvlak

Ook externe partijen zijn betrokken bij de projectverkenning, zoals de aanwezige musea, een supermarkt en het ROC. Ook die zien kansen. Hans-Peter: “Het Textielmuseum heeft bijvoorbeeld plannen om het eigen terrein te laten aansluiten op deze visie, en hetzelfde geldt voor het ROC. En ook de kerk werkt aan aansluitende plannen. Als het project in de lijn van de visie gaat lopen dan wordt zeer binnenkort verder contact gezocht met de stakeholders in en om de Goirkestraat. Dat alles met het doel om Tilburg straks met veel draagvlak een nieuwe etalage te bezorgen’’.