Zo breng je het belang van Ruimte voor de Waal in de omgeving én andersom
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Zo breng je het belang van Ruimte voor de Waal in de omgeving én andersom

Ruimte voor de Rivier is een omvangrijk programma om overstromingen in Nederland te voorkomen. Ruimte voor de Waal Nijmegen is hiervan één van de ingrijpendste maatregelen.

 

Voor Nijmegen betekent het een teruglegging van de Lentse Waaldijk, de aanleg van een nevengeul in de uiterwaarden en allerlei nieuwe objecten, zoals vier bruggen en een nieuwe kade. 

Door deze veranderingen is een langgerekt eiland ontstaan in de Waal en een uniek stedelijk rivierpark met ruimte voor wonen, recreatie, water en natuur. De gemeente Nijmegen en Rijkswaterstaat hebben P2 ingeschakeld voor het omgevingsmanagement van dit project. In 2017 leverde dit civiele kunstwerk de prestigieuze Nationale Bouwprijs op. 

Karsten Schipperheijn heeft partners, stakeholders en bewoners betrokken bij het project. Zo kon hij het belang van het project in de omgeving onder de aandacht brengen en andersom.

Ruimte voor de Waal Nijmegen raakt aan thema’s als leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid, kwaliteit van het gebied en het voorkomen van hinder tijdens de bouwfase. Goede communicatie en afstemming met alle partijen waren daarbij cruciaal.

Half jaar tijdwinst

Samen met het projectteam faciliteerde en toetste Karsten als omgevingsmanager de bouwcombinatie i-Lent die het project realiseerde. Een constructieve samenwerking die zelfs een half jaar tijdwinst opleverde ten opzichte van de planning!

De communicatie was erop gericht bewoners, bestuurders en deskundigen te betrekken bij de realisatie van een gebied dat kansen biedt voor huidige en toekomstige bewoners. In de afgelopen drie jaar heeft de Gemeente meer dan duizend excursies te georganiseerd naar projectonderdelen. Ook hebben we bewoners via nieuwsbrieven, website en direct contact met het projectteam geïnformeerd over alles wat met Ruimte voor de Waal Nijmegen te maken heeft.