Vliegende start MIRT Verkenning Venlo
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Vliegende start MIRT Verkenning Venlo

Wat komt er allemaal kijken bij een MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport)? Wie heb je nodig en hoe betrek je partijen? 

Complexe gebiedsontwikkeling 

Na een uitvoerig MIRT-onderzoek kreeg het koploperproject Maas-Venlo op 12 oktober 2016, de status van MIRT-verkenning. Tot het project behoren de ontwikkeling van een container terminal in de haven en de ontwikkeling van de Océ-campus. Om meer ruimte voor de rivier te maken wordt de dijk verbeterd en verlegd. De jachthaven wordt verplaatst en er komen meer mogelijkheden om te recreëren. De gemeente Venlo vroeg Hein van Middelaar om in beeld te brengen hoe de verkenning kan worden aangepakt en wat dit vraagt van de gemeente Venlo en haar samenwerkingspartners. 

Stappenplan

Samen met een reviewteam bestaande uit een specialist van Rijkswaterstaat, een planologisch jurist en een ervaren omgevingsmanager, heeft Hein samen met collega Karsten Schipperheijn de gemeente geadviseerd over het inrichten van de organisatie en de aanpak van het proces. En over de communicatie en communicatiemomenten met relevante omgevingspartijen. Zodat ambities, daadkracht en kennis van alle partijen optimaal worden benut. Daarmee heeft de gemeente Venlo een vliegende start kunnen maken met de verkenning.