Vlagheide: van vuilstortplaats naar recreatieve bestemming
Realisatie
realisatie
Land en water
land & water

Vlagheide: van vuilstortplaats naar recreatieve bestemming

Een camping, theeschenkerij of bed & breakfast op een voormalige vuilstort. Dat klinkt misschien onwerkelijk, maar drie Brabantse gemeenten, maatschappelijke organisaties en particuliere initiatiefnemers kregen het samen voor elkaar!     

Masterplan

Na ruim 40 jaar gebruik als afvalputje voor de regio, was het in 2005 tijd om te gaan bouwen aan een nieuwe toekomst voor de Vlagheide. Daarvoor stelden de gemeenteraden van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel het Intergemeentelijk Masterplan Vlagheide e.o. vast. Bij de voorbereiding van het Masterplan is aan bewoners en ondernemers gevraagd ideeën in te dienen voor projecten. Die lijst met 40 ideeën vormde de leidraad voor een succesvolle herontwikkeling van de locatie Vlagheide.

Van idee naar realisatie

Peter Prins werd aangetrokken als programmaregisseur om bewoners en ondernemers te begeleiden bij het omzetten van hun positieve energie in concrete projecten. Het verhaal van de bevrijding van Zuid-Nederland (operatie Market Garden) was een belangrijke rode draad voor de herontwikkeling van het gebied. Peter werkte daarbij volgens een strategie van verleiden, faciliteren en verbinden, een belangrijke mix om tot realisatie te komen. Want met alleen het schetsen van een wenkend perspectief ben je er niet; je moet ook zorgen voor de voorwaarden om daar te komen, en daarnaast partijen en doelstellingen weten te verbinden. Op die manier ontstond er (ontwikkel)ruimte voor o.a. een camping, theeschenkerij, het exploiteren van een landgoed of een bed & breakfast.

Een belangrijke succesfactor was de goede samenwerking tussen de drie gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode. Die was zo succesvol dat ze sinds kort als één gemeente verder gaan onder de naam Meierijstad. 

Afbeelding:  ‘ © Studio Wittenberg ‘